Wyniki budownictwa w październiku 2023 ze wzrostem produkcji o 11,5%

22.11.2023

Wyniki budownictwa w październiku 2023 nieco wyższe od prognoz KIG i niższe od oczekiwań rynkowych

wyniki budownictwa

Wyniki budownictwa w październiku 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w październiku 2023 roku.

  • Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 2,5% wyższa niż we wrześniu br. i jednocześnie wyższa o 9,8% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku
    (wtedy produkcja wzrosła r/r o 3,9%)
  • Dane za wrzesień br. pokazywały wzrost produkcji budowlano-montażowej o 11,5% r/r
  • W okresie I-X 2023 roku produkcja budowlano montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 4,6%

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w październiku br. była wyższa o 6,8% niż przed rokiem oraz niższa o 1,1% w porównaniu z wrześniem br.

wyniki budownictwa

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrost produkcji budowlano-montażowej w przypadku robót budowlanych specjalistycznych (o 6,7%) oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 4,4%). W stosunku do września br. spadła natomiast produkcja w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków (o 3,9%).

W stosunku do października ubiegłego roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła we wszystkich grupach. W jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zanotowano wzrost o 17,6%; w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 7,1%; a w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 1,1%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w październiku br. były o 0,6% wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 8,2% wyższe niż przed rokiem. Przypomnijmy, że we wrześniu br. zanotowano wzrost cen o 0,7% m/m i 8,9% r/r.

Pobierz >>> wyniki budownictwa w październiku 2023


 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.