Wyniki budownictwa we wrześniu 2019

22.10.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa we wrześniu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 12,7% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 7,6% wyższa niż przed rokiem. Wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym jest typowy dla września.

Wraz z końcem kwartału zazwyczaj fakturowana jest nieco większa część robót – jako zamknięcie kolejnego etapu procesu inwestycyjnego. Jednak, co warto podkreślić, skala poprawy wrześniowej była istotnie większa od ubiegłorocznej (co pozwoliło na podniesienie rocznej dynamiki sprzedaży z 2,7% w sierpniu do 7,6%). Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano montażowa okazała się we wrześniu o 0,3% wyższa niż w sierpniu oraz o 6,0% większa niż przed rokiem.

Wyniki września okazały się lepsze do oczekiwanych przez rynek, choć równocześnie zbliżone do prognozowanych przez nas. Wrześniowy wzrost sprzedaży wynoszący przeciętnie 12,7% był szczególnie widoczny we wzroście wyników w budowie budynków (wzrost o 17,1%), ale jak trzeba przyznać – wzrosty notowane w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wzrost o 11,3%) oraz w robotach budowlanych specjalistycznych (wzrost o 10,0%), też prezentowały się bardzo dobrze.

Sprzedaż wyższa niż przed rokiem przeciętnie w całym budownictwie o 7,6%, była przede wszystkim pochodną wzrostu notowanego w przypadku budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 15,8%). W budowie budynków sprzedaż okazała się wyższa niż przed rokiem o 5,3%. Jedynie w robotach budowlanych specjalistycznych sprzedaż była mniejsza niż przed rokiem – o 4,5%. W okresie I – IX produkcja budowlano-montażowa okazała się o 5,3% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

We wrześniu ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły przeciętnie o 0,2%, podobnie jak w sierpniu. Roczna dynamika cen uległa natomiast obniżeniu do 3,3% we wrześniu z 3,5% w sierpniu.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.