Wyniki budownictwa we wrześniu 2021

21.10.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa we wrześniu 2021 r.

Wyniki budownictwa we wrześniu.

Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 9,3% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,3%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 10,2%.

W okresie I-IX 2021 roku produkcja budowlano-montażowa była o 1,4% wyższa niż przed rokiem.

Produkcja budowlano montażowa we wrześniu zazwyczaj jest wyraźnie wyższa od notowanej w sierpniu i ma to związek m.in z fakturowaniem prac na koniec kwartału. Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się znacząco niższe od oczekiwań rynkowych, których mediana wyniosła 8,2%.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 4,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku oraz niższa o 2,0% w porównaniu z sierpniem 2021 roku.

Wyniki sprzedaży w ujęciu miesięcznym jest efektem zwiększenia wartości robót w przedsiębiorstwach związanych z budową budynków  (o 16,3%), jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 8,3%) oraz wykonujących roboty specjalistyczne (o 3,9%)

Dane w ujęciu rocznym pokazują, że wartość zrealizowanej produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 21,7%) oraz w przedsiębiorstwach wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 1,2%). Produkcja r/r spadła w przypadku przedsiębiorstw związanych z budową budynków (o 3,6%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu okazały się o 0,7% wyższe niż w sierpniu i jednocześnie o 4,9% wyższe niż przed rokiem. W sierpniu ceny były o 0,7% wyższe niż w lipcu i jednocześnie o 4,4% wyższe niż rok wcześniej.
Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.