Wyniki budownictwa we wrześniu 2022 ze wzrostem produkcji budowlano-montażowej w stosunku do sierpnia o 3,5%

21.10.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa we wrześniu 2022

wyniki budownictwa we wrześniu

Wyniki budownictwa we wrześniu 2022 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa we wrześniu 2022 r.

  • Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,5% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie wyższa o 0,3% niż przed rokiem.
  • W sierpniu roczna dynamika produkcji wyniosła 6,1%.
  • W okresie styczeń-wrzesień 2022 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 8,9%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się znacząco niższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Wyniki są o tyle zaskakujące, że koniec kwartału jest zazwyczaj okresem fakturowania i rozliczania robót. Być może tym razem doszło we wrześniu do pewnych przesunięć w rozliczaniu prac budowlanych.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w sierpniu była wyższa o 3,0% w ujęciu rocznym, a w stosunku do sierpnia br. spadła o 5,9%.

W ujęciu miesięcznym produkcja wzrosła we wszystkich działach. W przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej była wyższa o 7,7%, w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 0,6%, a w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 0,2%

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrost sprzedaży w przypadku budowy budynków – o 8,7%, i spadki w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 4,9%) oraz przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 2,3%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu br. były o 1,4% wyższe niż w sierpniu i o 14,7% wyższe niż przed rokiem. W sierpniu br. roku – jak wynika z uaktualnionych danych – zanotowano wzrost cen o 1,0% m/m i 14,0% r/r.

 

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.