Wyniki przemysłu i budownictwa w lutym 2019

04.02.2019

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę i czwartek o wynikach odpowiednio przemysłu i budownictwa w lutym 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 1,5% niższa niż w styczniu. Spadek o charakterze sezonowym (patrz choćby krótszy do dyspozycji czas pracy) okazał się jednak płytszy niż przed rokiem. W przetwórstwie spadek produkcji wyniósł 0,9%, w przypadku zaś zaopatrywania w energię elektryczną gaz i wodę 1,2%. Wzrosty zanotowano w przypadku górnictwa i wydobywania 15,2% oraz dostaw wody, gospodarowania ściekami 0,7%

Roczna dynamika sprzedaży przemysłowej wzrosła do 6,9% po 6,1% w styczniu. Wynik lutego okazał się pozytywnym zaskoczeniem – obawiano się bowiem, że postępujące spowolnienie u naszych głównych partnerów handlowych mocno zetnie popyt na nasze towary. W dwóch pierwszych miesiącach roku produkcja okazała się o 6,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Ceny przemysłowe w lutym okazały się o 0,5% wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 2,9% wyższe niż przed rokiem.

Produkcja budowlano-montażowa w lutym okazała się o 15,1% wyższa niż styczniu. Największy wzrost zanotowano w przypadku budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej 20,0%. Nieco mniejsze miały miejsce w budowie budynków 13,3% oraz robotach budowlanych specjalistycznych 12,7%.

Roczna dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym wyniosła 15,1% wobec ledwie 3,2% notowanych dla  stycznia. Wynik wypracowany w lutym powinien być przyjęty jako bardzo dobry, lepszy nawet od oczekiwanego. W dwóch pierwszych miesiącach roku produkcja budowlano montażowa była wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,4%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym okazały się o 0,1% wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 3,6% wyższe niż przed rokiem.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.