Wyniki przemysłu w maju 2019

03.05.2019

Główny Urząd Statystyczny poinformował o wynikach przemysłu w maju 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się taka sama jak w kwietniu i jednocześnie o 7,7% wyższa niż przed rokiem.  Stabilizacja sprzedaży między kwietniem a majem nie jest typowa, zazwyczaj oczekuje się tu lekkiego wzrostu (przed rokiem wyniósł on 1,4%). Jednak po bardzo dobrym kwietniu tego roku o wzrost było trudniej.

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży w maju o 0,2% oraz wzrost w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem o 5,1%.

Stabilizacja sprzedaży w maju była wypadkową zwiększenia produkcji w przetwórstwie przemysłowym o 0,4%, górnictwie i wydobywaniu o 4,9% oraz dostawach wody i gospodarce ściekami o 1,3%, notowanych przy równoczesnym spadku sprzedaży o aż 8,1% w zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę. Wypada tu jednak przypomnieć, iż spadek ten wynika z przyczyn sezonowych i postępującego spadku zapotrzebowania na ciepło i światło.

Najwyższy wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym zaobserwowano w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (9,4%). W przetwórstwie przemysłowym produkcja wzrosła o 7,8%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię o 6,8% natomiast w górnictwie i wydobywaniu o 4,7%.

W pierwszych pięciu miesiącach roku produkcja okazała się o 7,0% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po czterech miesiącach roku wzrost wynosił 6,8%, a po trzech 6,1%. Mamy więc sytuację odwrotną do oczekiwanej, przemysł w miarę upływu roku coraz mocniej rozpędza się – zamiast hamować.

W maju ceny przemysłowe wzrosły przeciętnie o 0,2% podczas gdy w kwietniu wzrost cen wyniósł 0,4%. Roczna dynamika cen przemysłowych w maju obniżyła się do 1,4% wobec notowanych w kwietniu 2,6%.

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.