Zatrudnienie i płace w kwietniu 2023. Przeciętne wynagrodzenie na poziomie 7430,65 PLN

22.05.2023

GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023

zatrudnienie i płace w styczniu

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023

  • Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 74,69 PLN do 7430,65 PLN tj. o 1,0%. Kwiecień zazwyczaj przynosi korektę płac po bardzo wysokim marcu – kiedy to pojawiają się znaczące wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody, w części będące końcówką rozliczeń z załogami za wyniki poprzedniego roku.
  • Tegoroczny spadek był nieco głębszy od typowego, zgodny z oczekiwanym przez rynek i taki jak w naszych prognozach.
  • Przeciętne uposażenie w kwietniu okazało się o 803,70 PLN i 12,1% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zmniejszyła się z 12,6% w marcu.
  • W okresie I – IV przeciętne uposażenie było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 12,8%.
  • Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2022 płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Podwyższona wciąż roczna dynamika płac to efekt złożenia kilku czynników. Jednym z nich stopniowe dostosowywanie tabel zaszeregowania – po znaczącym zwiększeniu stawki minimalnej. Inne to: reakcja (czasem wyprzedzająca) na istotny wzrost oczekiwań płacowych – w dobie rekordowego poziomu inflacji oraz efekt zmian struktury zatrudnienia (powstają i są obsadzane lepiej płatne miejsca pracy, a miejsca pracy mniej atrakcyjne płacowo są opuszczane przez pracowników).

Zatrudnienie w kwietniu okazało się o 7,5 tys. osób, tj. o 0,12% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6524,3 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 27,7 tys. osób tj. o 0,43%.

Wzrost zatrudnienia w kwietniu co do zasady jest zjawiskiem typowym. Zazwyczaj mamy do czynienia z przyrostami stanowiącymi początek efektu wiosennego – wzrostu popytu na pracowników sezonowych. Załogi zasilane są też o dodatkowych pracowników osobami nowo zatrudnionych – do poziomu potrzebnego do realizacji zamówień na dany rok. W ostatnich latach to były zazwyczaj przyrosty od kilku do kilkunastu tysięcy osób. Tegoroczny wzrost należy jednak traktować jako pewnego rodzaju miłą niespodziankę. Po wcześniejszych niespodziewanych spadkach zatrudniania były silne obawy, że negatywna tendencja utrzyma się również w kwietniu.

Roczna dynamika zatrudnienia w kwietniu uległa zmniejszeniu z dodatnich 0,49% w marcu do dodatnich 0,43%. W okresie I – IV 2023 zatrudnienie było wyższe niż przed rokiem o 0,8%. Wypada przypomnieć, że w całym roku 2022 poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się przeciętnie o 2,6% wyższy od notowanego w roku 2021.

W maju płace są zazwyczaj niższe od kwietniowych. Spadek w maju 2023 roku może sięgnąć 3,2% i będzie płytszy od notowanego przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac ulegnie zwiększeniu z kwietniowych 12,1% do 12,4%.

W przypadku poziomu zatrudnienia po maju zazwyczaj oczekuje się niewielkiego wzrostu – liczonego w pojedynczych tysiącach osób. Tym jednak razem, po lepszym kwietniu, może nastąpić powrót do negatywnej tendencji. Oczekiwania dla maja 2023, to spadek przeciętnego zatrudnienia o około 4 tys. osób.

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.