Zatrudnienie i płace w listopadzie 2023. Wynagrodzenia z kolejnymi wzrostami

20.12.2023

GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023

zatrudnienie i płace

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023

  • Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 125,21 PLN do 7670,19 PLN tj. o 1,7%. Listopad zazwyczaj przynosi wzrosty płac, po ich typowej stabilizacji w październiku. W płacach widoczne są bowiem tym razem wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody. Tegoroczny wzrost był mniejszy od typowego (po nietypowym wzroście notowanym w październiku), jednak wyższy od oczekiwanego przez rynek i przez nas.
  • Przeciętne uposażenie w listopadzie okazało się o 812,23 PLN i 11,8% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zmniejszyła się z 12,8% w październiku. W okresie I – XI przeciętne uposażenie było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 12,1%. Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2022 płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W ostatnich kilku miesiącach obserwowane jest silne falowanie rocznej dynamiki płac. Wynika ono głównie z innego niż przed rokiem terminarza wypłat ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody. W kolejnych miesiącach oczekiwać należy stopniowego obniżania się rocznej dynamiki płac. Ustępuje bowiem część czynników zazwyczaj odpowiedzialnych za dynamizację płac. Wolniej postępuje zmiana struktury zatrudnienia (kiedy powstają nowe lepiej płatne miejsca pracy, a te mniej atrakcyjne są opuszczane przez pracowników). Po okresie słabszej koniunktury mniej będzie też ruchomych części wynagrodzeń – premii, nagród, wypłat w systemie akordowym. Po okresie słabszych wyników firm jest też mniej możliwości by podnosić ogółowi pracowników płace w reakcji na zwiększenie płacy minimalnej.

Roczna dynamika zatrudnienia w listopadzie uległa pogorszeniu

  • Zatrudnienie w listopadzie okazało się o 0,1 tys. osób niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6494,0 tys. osób
  • W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 13,5 tys. osób tj. o 0,21%

Spadek zatrudnienia w listopadzie należy uznawać za typowy – mający charakter sezonowy. W statystykach widoczne jest stopniowe zmniejszanie zatrudnienia pracowników sezonowych – głównie w obszarach takich jak budownictwo, rolnictwo, usługi turystyczne. Tegoroczna korekta ma jednak marginalne rozmiary. Co ważne, po okresie kilku wcześniejszych nietypowych spadków zatrudnienia mocno obawiano się kontynuacji niekorzystnej tendencji i ponownej wyraźnej korekty liczby pracujących.

Roczna dynamika zatrudnienia w listopadzie uległa pogorszeniu z ujemnych -0,10% w październiku do ujemnych -0,21%. W okresie I – XI 2023 zatrudnienie było wyższe niż przed rokiem o 0,4%. Wypada przypomnieć, że w całym roku 2022 poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się przeciętnie o 2,6% wyższy od notowanego w roku 2021.

W grudniu płace są zazwyczaj wyraźnie wyższe od listopadowych. W tegorocznym grudniu płace wzrosną mocno, choć nieco słabiej niż w latach poprzednich. Październik i listopad przyniosły wyniki wyższe od oczekiwanych, być może więc część wypłat premii i nagród typowych dla grudnia zrealizowana została wcześniej).  W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac może ulec redukcji i wynieść 11,4%.

W przypadku poziomu zatrudnienia po grudniu zazwyczaj oczekuje się spadku – na poziomie 2 – 5 tysięcy osób. Tym razem odnotowany może być spadek o około 1 – 2 tys. osób.

Sprawdź pozostałe analizy KIG

Pobierz raport >>> zatrudnienie i płace w listopadzie 2023


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.