Zatrudnienie i płace w marcu 2023. Przeciętne wynagrodzenie na poziomie 7505,34 PLN

21.04.2023

Marzec zazwyczaj przynosi silny wzrost płac. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 439,78 PLN

zatrudnienie i płace w styczniu

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 439,78 PLN do 7505,34 PLN tj. o 6,2%. Pojawiają się bowiem typowe dla tego miesiąca znaczące wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody, w części będące końcówką rozliczeń z załogami za wyniki poprzedniego roku.

Tegoroczny wzrost był nieco większy od typowego, zbliżony oczekiwanego przez rynek i większy niż w naszych prognozach. Oczywiście poza impulsem premiowym działają też inne czynniki – choćby stopniowe dostosowywanie tabel zaszeregowania – po znaczącym zwiększeniu stawki minimalnej. Może być to też reakcja (czasem wyprzedzająca) na istotny wzrost oczekiwań płacowych – w dobie rekordowego poziomu inflacji. Prawdopodobnie to też efekt zmian struktury zatrudnienia (powstają i są obsadzane lepiej płatne miejsca pracy, a miejsca pracy mniej atrakcyjne płacowo są opuszczane przez pracowników).

Przeciętne uposażenie w marcu okazało się o 839,70 PLN i 12,6% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zmniejszyła się z 13,6% w lutym. Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2022 płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zatrudnienie w marcu okazało się o 9,5 tys. osób, tj. o 0,15% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6516,8 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 31,9 tys. osób tj. o 0,49%.

Silny spadek zatrudnienia w marcu nie jest zjawiskiem typowym. Zazwyczaj mamy do czynienia z przyrostami stanowiącymi początek efektu wiosennego – wzrostu popytu na pracowników sezonowych. Załogi zasilane są też o dodatkowych pracowników osobami nowozatrudnionych – do poziomu potrzebnego do realizacji zamówień na dany rok. W ostatnich latach to były zazwyczaj przyrosty od kilku do kilkunastu tysięcy osób. Obserwowany spadek wynika ze zwolnień, ale również przejść pracowników na emeryturę. Spadek zatrudnienia nie był oczekiwany przez rynek i a przez nas tak, ale w znacznie mniejszej skali – prognoza silnego spadku pojawiała się tylko u nielicznych pesymistów.

Roczna dynamika zatrudnienia w marcu uległa zmniejszeniu z dodatnich 0,79% w lutym do dodatnich 0,49%. Wypada przypomnieć, że w całym roku 2022 poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się przeciętnie o 2,6% wyższy od notowanego w roku 2021.

W kwietniu płace są zazwyczaj niższe od marcowych. Wypadają z nich bowiem wypłaty ruchomych części wynagrodzenia takich jak premie i nagrody. Spadek w kwietniu 2023 roku może sięgnąć 1,0% i będzie głębszy od notowanego przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac ulegnie zmniejszeniu z marcowych 12,6% do 12,1%.

W przypadku poziomu zatrudnienia po kwietniu zazwyczaj oczekuje się niewielkiego wzrostu – liczonego w pojedynczych tysiącach osób. Tym jednak razem utrzymana może być negatywna tendencja. Oczekiwania dla marca 2023 to spadek przeciętnego zatrudnienia o około 5 tys. osób.

 

Pobierz dane w pliku PDF >>> TUTAJ

Sprawdź pozostałe analizy KIG

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.