Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021

19.07.2021

Zatrudnienie w czerwcu z pokaźnym wzrostem

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 165,08 PLN do 5802,42 PLN tj. o 2,9%. Czerwiec zazwyczaj przynosi wzrosty płac. W miesiącu tym czasowo pojawiają się w płacach liczniej niż w innych miesiącach elementy ruchome takie jak premie czy nagrody. W dodatku na poziom uposażeń w czerwcu ma też wpływ rozliczanie dłuższego niż w poprzednim miesiącu czasu pracy.

Tegoroczny wzrost był większy od typowego i nieco większy od oczekiwanego.

Przeciętne uposażenie w czerwcu okazało się o 516,42 PLN i 9,8% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy obniżyła się jedynie minimalnie z 10,1% w maju.

Zatrudnienie w czerwcu okazało się o 20,8 tys. osób, tj. o 0,33% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6359,3 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 173,5 tys. osób tj. o 2,8%.

Pokaźny wzrost zatrudnienia w czerwcu o 20,8 tys. osób, okazał się mocniejszy od oczekiwanego. W dodatku miał miejsce po równie zaskakującym wzroście z maja, który pozwolił na odrobienie spadków zatrudnienia z kwietnia i marca. Statystyki te są po części odzwierciedleniem odmrażania kolejnych fragmentów gospodarki ale również odrabiania opóźnień i zaległości w zatrudnieniu jakie miały miejsce w związku z trudnymi w początku roku warunkami meteorologicznymi. Część prac sezonowych typowych dla początku wiosny została bowiem przesunięta w czasie. Roczna dynamika zatrudnienia w czerwcu uległa poprawie do dodatnich 2,8% z dodatnich 2,7% w maju, dodatnich 0,9% w kwietniu i z ujemnych -1,3% w marcu. Trzeba jednak pamiętać, iż owa poprawa (zwłaszcza z kwietnia i maja) dynamiki rocznej zatrudnienia to w części efekt bazy – wchodzenia  w echo szczególnie trudnej przed rokiem sytuacji gospodarki.

W lipcu płace są zazwyczaj nieco wyższe od czerwcowych. Pojawiają się w nich bowiem dodatkowe ruchome elementy (premie roczne i nagrody), wzrasta też (ze względów kalendarzowych) wynagrodzenie tam, gdzie rozliczany jest faktycznie przepracowany czas. Wzrost w lipcu tego roku może sięgnąć 0,7% i okazać się mniejszy niż przed dwunastoma miesiącami. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac spadnie z czerwcowych 9,8% do 8,6%.

W przypadku zatrudnienia tendencje dla najbliższych miesięcy są trudne do określenia. Z jednej strony postępować będzie obserwowana w ostatnich miesiącach poprawa związana z przywracaniem normalnego funkcjonowania części zakładów i branż po perturbacjach pandemicznych. Jednak w statystykach ujawnić się mogą liczniej osoby tracące pracę wskutek odroczonych problemów firm związanych z falami kolejnych obostrzeń w gospodarce. W najbliższym miesiącach nawet niewielkie wzrosty zatrudnienia – liczone w pojedynczych tysiącach – powinny być przyjmowane z zadowoleniem.

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 - wykres

Zobacz inne analizy makro

Zobacz też: Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.