• A A A

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022

20.07.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 155,28 PLN do 6554,87 PLN tj. o 2,4%. Czerwiec zazwyczaj przynosi wzrost płac. Pojawiają się bowiem sezonowo w płacach liczne ruchome części wynagrodzeń jak premie i nagrody.

Tegoroczny wzrost był mniejszy od typowego i mniejszy od oczekiwanego. Po części może on wynikać z mniejszej niż zakładano puli wypłat premii i nagród. Dodatkowo w czerwcowym rozliczeniu płac mogły słabiej niż w poprzednich miesiącach prezentować się wypłaty wszędzie tam, gdzie rozliczenie pracy jest akordowe – wyniki przemysłu w czerwcu okazały się mniej dynamiczne niż w poprzednich miesiącach. Umiarkowany wynik czerwca może być też efektem coraz mniej aktywnego poszukiwania pracowników przez firmy – w tym również w drodze pozyskania pracowników z innych firm (za wyższe stawki).

Przeciętne uposażenie w czerwcu okazało się o 752,45 PLN i 13,0% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zmniejszyła się 13,5% w maju.

Zatrudnienie w czerwcu okazało się o 5,1 tys. osób, tj. o 0,08% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6496,79 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 137,4 tys. osób tj. o 2,16%.

 

Wzrost zatrudnienia w czerwcu jest zjawiskiem typowym. Firmy zwiększają zatrudnienie sezonowe, realizując zwiększoną produkcję. Tegoroczny wzrost był zbliżony do oczekiwanego i wyglądał zdecydowanie lepiej niż notowany w ubiegłym miesiącu nietypowy spadek zatrudnienia (-5,0 tys. osób). Jednocześnie tegoroczny wzrost okazał się zdecydowanie mniejszy od notowanego przed rokiem (+20,8 tys. osób)

Roczna dynamika zatrudnienia w czerwcu uległa zmniejszeniu z dodatnich 2,42% w maju do dodatnich 2,16%. Poziom zatrudnienia, począwszy od stycznia br., jest już wyższy niż w okresie przed pandemicznym podczas gdy jeszcze w całym roku 2021 poziom zatrudnienia był niższy niż przed pandemią.

W lipcu płace są zazwyczaj nieco wyższe od czerwcowych. Widoczne wciąż są bowiem w nich ruchome części wynagrodzenia takie jak premie i nagrody. Wzrost w lipcu tego roku może sięgnąć 0,7% i będzie mniejszy od notowanego przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac ulegnie obniżeniu z czerwcowych 13,0% do 12,8%.

W przypadku zatrudnienia po lipcu zazwyczaj oczekuje się wzrostów. W bieżącym jednak roku może być on minimalny ze względu na pesymistyczne oceny przyszłego stanu koniunktury (więc i zamówień do realizacji).

 

 

Sprawdź pozostałe analizy Krajowej Izby Gospodarczej >>> TUTAJ

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.