Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023

20.07.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023.

Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 153,53 PLN do 7335,20 PLN tj. o 2,1%. Czerwiec zazwyczaj przynosi wzrost płac, po słabym maju. Tym razem bowiem w płacach liczniej pojawiają się wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody. Tegoroczny wzrost był nieco mniejszy od typowego, odrobinę mniejszy od oczekiwanego przez rynek i nieznacznie większy od zakładanego przez nas.

Przeciętne uposażenie w czerwcu okazało się o 780,33 PLN i 11,9% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zmniejszyła się z 12,2% w maju. W okresie I – VI przeciętne uposażenie było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 12,7%. Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2022 płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

zatrudnienie i płace

Podwyższona wciąż roczna dynamika płac to efekt złożenia kilku czynników. Jednym z nich stopniowe dostosowywanie tabel zaszeregowania – po znaczącym zwiększeniu stawki minimalnej. Inne to: reakcja (czasem wyprzedzająca) na istotny wzrost oczekiwań płacowych – w dobie rekordowego poziomu inflacji oraz efekt zmian struktury zatrudnienia (powstają i są obsadzane lepiej płatne miejsca pracy, a miejsca pracy mniej atrakcyjne płacowo są opuszczane przez pracowników).

Zatrudnienie w czerwcu okazało się o 4,9 tys. osób, tj. o 0,08% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6512,8 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 16,1 tys. osób tj. o 0,25%.

Spadek zatrudnienia w czerwcu nie jest zjawiskiem typowym. Zazwyczaj mamy do czynienia z przyrostami stanowiącymi kontynuację efektu wiosennego letniego – wzrostu popytu na pracowników sezonowych. Załogi zasilane są też o dodatkowych pracowników osobami nowozatrudnionych – do poziomu potrzebnego do realizacji zamówień na dany rok. W ostatnich latach to były zazwyczaj przyrosty rzędu kilku tysięcy osób. Tegoroczny spadek stanowi nieprzyjemną odmianę, zwłaszcza że jest kontynuacją spadkowej tendencji notowanej od lutego (z drobną kwietniową przerwą).

Roczna dynamika zatrudnienia w czerwcu uległa zmniejszeniu z dodatnich 0,40% w maju do dodatnich 0,25%. W okresie I – VI 2023 zatrudnienie było wyższe niż przed rokiem o 0,7%. Wypada przypomnieć, że w całym roku 2022 poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się przeciętnie o 2,6% wyższy od notowanego w roku 2021.

W lipcu płace są zazwyczaj wyższe od czerwcowych. Wzrost w lipcu 2023 roku może sięgnąć 3,1% i będzie nieco mniejszy od notowanego przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac ulegnie zmniejszeniu z czerwcowych 11,9% do 11,6%.

W przypadku poziomu zatrudnienia po lipcu zazwyczaj oczekuje się niewielkiego wzrostu – liczonego w pojedynczych tysiącach osób. Tym jednak razem może mieć miejsce utrzymanie negatywnej tendencji. Oczekiwania dla lipca 2023 to spadek przeciętnego zatrudnienia o około 3 tys. osób.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.