Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023

23.01.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023

 

zatrudnienie i płace

Zatrudnienie i płace w grudniu 2023

Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 362,77 PLN do 8032,96 PLN tj. o 4,7%. Grudzień zazwyczaj przynosi bardzo duży wzrost płac (zazwyczaj w przedziale 6-8%), po i tak dobrym listopadzie. W płacach widoczne są bowiem wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody, ale również wyższe kwoty wypłacane w tzw. akordzie. Tegoroczny wzrost był mniejszy od typowego (w dodatku po słabszym od typowego wzroście notowanym w listopadzie), mniejszy też od oczekiwanego przez rynek i przez nas.

Przeciętne uposażenie w grudniu o 703,00 PLN wyższe niż przed rokiem

Przeciętne uposażenie w grudniu okazało się o 703,00 PLN i 9,6% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zmniejszyła się z 11,8% w listopadzie i 12,8% w październiku. W okresie I – XII przeciętne uposażenie było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 11,9%. Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2022 płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zatrudnienie w grudniu okazało się o 1,3 tys. osób wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6495,3 tys. osób.

W porównaniu do stanu sprzed roku, zatrudnienie było niższe o 9,4 tys. osób tj. o 0,14%. Wzrost zatrudnienia w grudniu nie jest typowy. W poprzednich dwóch latach obserwowane były tu spadki i taka też zmiana była zakładana przez część analityków. Zwłaszcza, że w kilku poprzednich miesiącach zatrudnienie (wbrew typowej tendencji sezonowej) spadało. Natomiast od grudnia w statystykach widoczne jest zazwyczaj stopniowe zmniejszanie zatrudnienia pracowników sezonowych – głównie w obszarach takich jak budownictwo, rolnictwo, usługi turystyczne. Ostatni nietypowy wzrost z grudnia ma jednak niewielkie rozmiary.

Roczna dynamika zatrudnienia w grudniu uległa poprawie z ujemnych -0,21% w listopadzie do ujemnych -0,14%. W okresie I – XII 2023 zatrudnienie było wyższe niż przed rokiem o 0,3%. Wypada przypomnieć, że w całym roku 2022 poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się przeciętnie o 2,6% wyższy od notowanego w roku 2021.

Zatrudnienie i płace w styczniu – prognoza

W styczniu płace są zazwyczaj wyraźnie niższe od grudniowych, wypadają z nich bowiem ruchome części. W tegorocznym styczniu płace spadną mocno, choć nieco mniej niż w latach poprzednich. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac może ulec lekkiej poprawie i wynieść 10,6%.

W przypadku poziomu zatrudnienia po styczniu zazwyczaj oczekuje się wyraźnego wzrostu. Trzeba jednak pamiętać, iż w mniejszym stopniu wynika on z faktycznego wzrostu zatrudnienia w firmach sektora, a bardziej jest pochodną dopisania do badanej grupy dodatkowych firm, które w poprzednim roku jeszcze nie klasyfikowały się do grona firm sektora przedsiębiorstw. Te styczniowe wzrosty prezentowały się w poszczególnych latach bardzo różnie – od 25 do nawet 160 tys. osób. Tym razem oczekujemy wzrostu o 30 tys. osób wobec wzrostu o 25,4 tys. osób w styczniu 2023.

zatrudnienie i płace

Sprawdź także archiwalne dane >>> zatrudnienie i płace

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.