Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 r.

18.12.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło o 16,17 PLN do 5229,44 PLN tj. o 0,3%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 262,83 PLN tj. o 5,3%. Wzrost płac w listopadzie był znacznie mniejszy niż spodziewany.

Zatrudnienie okazało się o 11,5 tys. osób, tj. o 0,2% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6394,8 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie w listopadzie było wyższe o 162,4 tys. osób tj. o 2,6%.

Listopadowy wzrost zatrudnienia był kontynuacją wzrostów z poprzednich lat. Wpływ na to może mieć kilka czynników jednocześnie: zatrudnianie kadry w nowych inwestycjach oddanych w poprzednim kwartale, sezonowe zatrudnianie pracowników ze względu na okres przedświąteczny oraz wejście na rynek pracy młodych ludzi.

W grudniu powinien być obserwowany sezonowy wzrost płac (związany z pojawieniem się większej ilości ruchomych składników płac – jak premie i nagrody). Wzrost ten może być nawet nieco większy niż w ubiegłym roku, szczególnie, że w listopadzie wzrost ten nie był tak widoczny jak można było się spodziewać. Konsekwencją będzie podwyższenie rocznej dynamiki płac do około 7% z 5,3% w listopadzie. W przypadku zatrudnienia oczekiwany jest niewielki wzrost.

Średnioroczny wzrost płac wyniesie w tym roku 6,7%. Oczekujemy, że średnia płaca w grudniu 2019 r. wyniesie 5648 PLN i będzie o 7,1% wyższa, niż przed rokiem. Średnioroczny wzrost płac w przyszłym roku wyniesie 7,0%. Oczekujemy, że średnia płaca w grudniu 2020 r. wyniesie 6103 PLN i będzie o 8,1% wyższa, niż w grudniu 2019 r.

 

Kontakt
Karolina Makijewska
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.