Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020

17.12.2020

W listopadzie płace uległy zwiększeniu o 25,19 PLN do 5484,07 PLN tj. o 0,5%, a zatrudnienie okazało się o 0,6 tys. osób, tj. o 0,01% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6318,9 tys. osób.

 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020.

Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 25,19 PLN do 5484,07 PLN tj. o 0,5%.

Listopad przynosi zazwyczaj sezonową stabilizację płac po październiku będącym okresem liczniejszego pojawienia się w płacach ruchomych części wynagrodzeń (głównie premii i nagród). W bieżącym roku część ruchów typowych dla października była widoczna również w listopadzie. Wzrost okazał się nieco większy niż przed rokiem. Przeciętne uposażenie w listopadzie okazało się o 254,63 PLN i 4,9% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy wzrosła w stosunku do notowanej w październiku (4,7%).

Zatrudnienie okazało się o 0,6 tys. osób, tj. o 0,01% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6318,9 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 75,9 tys. osób tj. o 1,2%.

Stabilizacja zatrudnienia obserwowana w listopadzie jest wynikiem złożenia dwóch przeciwstawnych tendencji. Postępu w przywracaniu do pracy części działalności wstrzymanych wiosną, w tym przywracania zwyczajnego czasu pracy pracowników, którym wymiar pracy obniżono, choćby poprzez urlopy postojowe. Widoczne jest też powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych. Notowany był też wzrost związany z zatrudnianiem nowych pracowników. Z drugiej strony popyt na pracę spada tak ze względów sezonowych (głównie w rolnictwie, budownictwie i usługach turystycznych), jak również pojawiających się ograniczeń związanych z jesiennymi ograniczeniami czy wręcz zatrzymaniami działania części branż, ze względu na obostrzenia około pandemiczne.

W grudniu zmiany płac w ujęciu miesiąc do miesiąca prezentować się mogą porównywalnie lub nawet nieco lepiej niż w analogicznym okresie roku 2019. Roczny wskaźnik płac może więc poprawić się. Inaczej będzie w pierwszych miesiącach roku 2020. Dynamikę zbijać będzie efekt wysokiej bazy sprzed roku oraz trudniejsza sytuacja przedsiębiorstw związana z nawrotem pandemii.

W przypadku zatrudnienia tendencje dla najbliższych miesięcy są trudne do określenia. Z jednej strony postępować będzie obserwowana w ostatnich miesiącach poprawa związana z przywracaniem normalnego funkcjonowania części zakładów i branż po perturbacjach z wiosny. Jednak w statystykach ujawnić się mogą liczniej osoby tracące pracę wskutek nadejścia drugiej fali zachorowań i towarzyszących jej obostrzeń w gospodarce.

Zatrudnienie i płace: wyres

Zapoznaj się z innymi analizami makro

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński: zatrudnienie i płace

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.