Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 - z kolejnymi wzrostami. Przeciętne wynagrodzenie wynosi 6857,96 PLN

20.12.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 170,04 PLN do 6857,96 PLN tj. o 2,5%

zatrudnienie i płace w marcu

Zatrudnienie i płace w listopadzie 2022

Listopad zazwyczaj przynosi wzrost płac. W miesiącu tym bowiem zaczynają się pojawiać typowe dla końcówki roku znaczące wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody (ich jeszcze większe nasilenie obserwowane będzie w grudniu).

Tegoroczny wzrost był większy od typowego, większy od oczekiwanego przez rynek i nieco większy niż w naszych prognozach. Po części może on wynikać z bogatszej niż zakładano puli wypłat premii i nagród. Może być jednak skutkiem wypłaty części nagród typowych dla grudnia – już w listopadzie. Dodatkowo w listopadowym rozliczeniu płac mogły wciąż dobrze prezentować się wypłaty wszędzie tam, gdzie rozliczenie pracy jest akordowe – wszak wyniki przemysłu w listopadzie okazały się lepsze niż oczekiwano.

Przeciętne uposażenie w listopadzie okazało się o 835,47 PLN i 13,9% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zwiększyła się z 13,0% w październiku. W okresie I – XI płace były przeciętnie o 13,4% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zatrudnienie w listopadzie okazało się o 6,6 tys. osób, tj. o 0,10% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6507,5 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 143,8 tys. osób tj. o 2,26%.

Wzrost zatrudnienia w listopadzie jest w ostatnich latach zjawiskiem typowym, choć skala owych wzrostów prezentowała się rozmaicie – od kilku do kilkunastu tysięcy osób. Pozornie wygląda to asezonowo, jest już bowiem po okresie letnim, kiedy firmy mają znaczący popyt na pracowników sezonowych. Trzeba jednak pamiętać, że mówimy o statystykach zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, więc w firmach zatrudniających 10 osób i więcej, natomiast fluktuacje sezonowe silniejsze są w podmiotach mniejszych.

Roczna dynamika zatrudnienia w listopadzie uległa zmniejszeniu z dodatnich 2,36% w październiku do dodatnich 2,26%. Poziom zatrudnienia, począwszy od stycznia br., jest już wyższy niż w okresie przed pandemicznym podczas gdy w całym roku 2021 poziom zatrudnienia był niższy niż przed pandemią.

W grudniu płace są zazwyczaj wyraźnie wyższe od listopadowych. Widoczne są bowiem w nich wypłaty licznych ruchomych części wynagrodzenia takich jak premie i nagrody. Wzrost w grudniu tego roku może sięgnąć 9,0% i będzie mniejszy od notowanego przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac ulegnie obniżeniu z listopadowych 13,9% do 12,5%.

W przypadku zatrudnienia po grudniu zazwyczaj oczekuje się korekty (choć raczej umiarkowanych rozmiarów). Jest ona tym bardziej prawdopodobna, że panują dość pesymistyczne oceny przyszłego stanu koniunktury (więc i zamówień do realizacji).

 

Pobierz raport >>> TUTAJ

Sprawdź pozostałe analizy KIG

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.