• A A A

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2020 r.

18.03.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2020 r. Przeciętne uposażenie wzrosło o 47,68 PLN do 5330,48 PLN tj. o 0,9%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 381,06 PLN tj. o 7,7%. Wzrost płac w lutym był nieznacznie większy od spodziewanego.

Zatrudnienie okazało się o 5,0 tys. osób, tj. o 0,1% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6445,9 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie w lutym było wyższe o 67,9 tys. osób tj. o 1,1%.

W marcu zarówno płaca jak i zatrudnienie z przyczyn sezonowych powinny ulec wzrostowi (liczniej pojawiają się wtedy w statystykach ruchome części uposażenia, a zatrudnienie od miesięcy wiosennych ulega wzrostowi), jednak impuls ten może być dużo słabszy ze względu na wprowadzony w kraju stan epidemiczny.

Według aktualnych prognoz średnioroczny wzrost płac wyniesie w 2020 roku 6,6%. Oczekujemy, że średnia płaca w 2020 r. wyniesie 5495 PLN. W grudniu średnia płaca wyniesie natomiast 6010,44 PLN i będzie o 7,2% wyższa, niż przed rokiem.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.