Zatrudnienie i płace w lutym 2023. Przeciętne wynagrodzenie na poziomie 7065,56 PLN

20.03.2023

Po bardzo niskim styczniu, luty przynosi powrót do wzrostowego trendu płac. GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023

zatrudnienie i płace w styczniu

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023

  • Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 181,60 PLN do 7065,56 PLN tj. o 2,6%. Luty zazwyczaj przynosi wzrost płac.
  • Po bardzo niskim styczniu (w którym znikają typowe dla końcówki roku znaczące wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody) luty przynosi powrót do wzrostowego trendu płac.

Tegoroczny wzrost był większy od typowego, większy od oczekiwanego przez rynek i większy niż w naszych prognozach.
Prawdopodobnie jest złożeniem kilku czynników. Pierwszym jest stopniowe dostosowywanie tabel zaszeregowania – po znaczącym zwiększeniu stawki minimalnej. Może być to też reakcja (czasem wyprzedzająca) na istotny wzrost oczekiwań płacowych – w dobie rekordowego poziomu inflacji. Prawdopodobnie to też efekt zmian struktury zatrudnienia (powstają i są obsadzane lepiej płatne miejsca pracy, a miejsca pracy mniej atrakcyjne płacowo są opuszczane przez pracowników).

Przeciętne uposażenie w lutym okazało się o 845,52 PLN i 13,6% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zwiększyła się z 13,5% w styczniu. Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2022 płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zatrudnienie w lutym okazało się o 3,8 tys. osób, tj. o 0,06% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6526,3 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 51,4 tys. osób tj. o 0,79%.

Spadek zatrudnienia w lutym nie jest zjawiskiem typowym. Zazwyczaj mamy do czynienia z przyrostami stanowiącymi uzupełnienie styczniowych wzrostowych statystyk o dodatkowych pracowników nowo zatrudnionych – do poziomu potrzebnego do realizacji zamówień na dany rok. W ostatnich latach to były zazwyczaj przyrosty od kilku (nie mniej niż 5) do blisko dwudziestu tysięcy osób. Obserwowany spadek wynika tak ze zwolnień jak i nieprzedłużania kończących się właśnie umów terminowych, ale również przejść pracowników na emeryturę. Spadek zatrudnienia nie był oczekiwany przez rynek i przez nas – taka prognoza pojawiała się tylko u nielicznych pesymistów.

Roczna dynamika zatrudnienia w lutym uległa zmniejszeniu z dodatnich 1,09% w styczniu do dodatnich 0,79%. Wypada przypomnieć, że w całym roku 2022 poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się przeciętnie o 2,6% wyższy od notowanego w roku 2021.

W marcu płace są zazwyczaj wyraźnie wyższe od lutowych. Pojawiają się w nich bowiem liczniej wypłaty ruchomych części wynagrodzenia, takich jak premie i nagrody związane z rozliczeniem poprzedniego kwartału czy roku. Wzrost w marcu 2023 roku może sięgnąć 5,0% i będzie mniejszy od notowanego przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac ulegnie zmniejszeniu z lutowych 13,6% do 11,3%.

W przypadku poziomu zatrudnienia po marcu zazwyczaj oczekuje się niewielkiego wzrostu – liczonego w pojedynczych tysiącach osób. Tym jednak razem utrzymana może być negatywna tendencja. Oczekiwania dla marca 2023 to spadek przeciętnego zatrudnienia o około 2 tys. osób.

Pobierz dane w pliku PDF >>> TUTAJ

Sprawdź pozostałe analizy KIG

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.