Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019

17.03.2019

Główny Urząd Statystyczny przekazał informację o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło w marcu o 215,11 PLN do 5164,53 PLN tj. o 4,3%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 277,97 PLN tj. o 5,7%. Zatrudnienie okazało się o 15,6 tys. osób wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6393,6 tys. osób. W porównaniu do sytuacji sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 188,0, tys. osób tj. o 3,0%. Dynamika płac okazała się istotnie niższa od zakładanej, co było najprawdopodobniej wynikiem innego niż przed rokiem rozłożenia wypłat premii i nagród w miesiącach wiosennych.

W kwietniu zazwyczaj płace ulegają korekcie w stosunku do marcowych. W tym roku korekta będzie mniejsza, niż zazwyczaj, tj. wyniesie 0,3% wobec 0,9% przed rokiem. Wobec tego, roczna dynamika płacy podniesie się z 5,7% do 6,4%. W przypadku zatrudnienia widoczne będą wzrosty związane tak z większym popytem na pracowników sezonowych jak również uruchamianiem inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych, przy czym mogą one nie być tak silne, jak w wyjątkowo dobrym marcu.

Roczna dynamika płac do końca roku powinna oscylować w granicach 6%-7%, a średnioroczny wzrost płac wyniesie 6,9%. Oczekujemy, że średnia płaca w grudniu 2019 r. wyniesie 5729,8 i będzie o 8,6% wyższa, niż przed rokiem.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.