Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 r.

21.11.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło o 128,71 PLN do 5213,27 PLN tj. o 2,5%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 291,88 PLN tj. o 5,9%. Znaczny wzrost płac w październiku notowany był w dwóch poprzednich latach, wcześniej miesiąc ten przynosił dużo mniejsze wzrosty.

Zatrudnienie okazało się o 2,7 tys. osób niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6383,3 tys. osób. Październikowy spadek zatrudnienia był kontynuacją spadków z poprzednich miesięcy. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie w październiku było wyższe o 156,0 tys. osób tj. o 2,5%.

Październikowy spadek zatrudnienia, trzeci już z rzędu, na pierwszy rzut oka świadczy o mniejszym natężeniu oddawania do eksploatacji realizowanych ostatnio inwestycji w unowocześnianie i rozbudowę mocy wytwórczych. Może on mieć jednak również inne przyczyny – to nie popyt na pracę spada lecz jej podaż.

W listopadzie powinien być obserwowany sezonowy wzrost płac (związany z pojawieniem się większej ilości ruchomych składników płac – jak premie i nagrody). Wzrost ten może być nawet nieco większy niż w ubiegłym roku. Konsekwencją będzie podwyższenie rocznej dynamiki płac do około 6,4% z 5,9% w październiku. W przypadku zatrudnienia oczekiwany jest niewielki wzrost.

Średnioroczny wzrost płac wyniesie w tym roku 6,8%. Oczekujemy, że średnia płaca w grudniu 2019 r. wyniesie 5688 PLN i będzie o 7,8% wyższa, niż przed rokiem.

Średnioroczny wzrost płac w przyszłym roku wyniesie 7,1%. Oczekujemy, że średnia płaca w grudniu 2020 r. wyniesie 6113 PLN i będzie o 7,5% wyższa, niż w grudniu 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.