Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021

19.11.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021

Dane o zatrudnieniu i płacach w październiku.

Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 75,99 PLN do 5917,15 PLN tj. o 1,3%. Październik zazwyczaj przynosi wzrost płac. Tegoroczny wzrost był mniejszy od typowego i mniejszy od oczekiwanego. Przeciętne uposażenie w październiku okazało się o 458,27 PLN i 8,4% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zmniejszyła się nieznacznie do 8,4% z 8,7% we wrześniu. Działo się tak między innymi ze względu na rosnącą bazę do porównań sprzed roku.

Zatrudnienie w październiku okazało się o 3,9 tys. osób, tj. o 0,06% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6351,1 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 32,8 tys. osób tj. o 0,52%.

Wzrost zatrudnienia w październiku o 3,9 tys. osób z pozoru nie wygląda imponująco. Stanowi jednak pozytywne odwrócenie niekorzystnej tendencji z dwóch poprzednich miesięcy, kiedy zatrudnienie spadało. Wciąż jesteśmy w okresie wychodzenia gospodarki z szoku po pandemicznego i raczej oczekuje się przywracania poziomu zatrudnienia w bardziej typowe rejony.

Roczna dynamika zatrudnienia w październiku uległa pogorszeniu do dodatnich 0,5% z dodatnich 0,6% we wrześniu, wobec dodatnich 0,9% w sierpniu, dodatnich 1,8% w lipcu, dodatnich 2,8% w czerwcu, dodatnich 2,7% w maju, dodatnich 0,9% w kwietniu i z ujemnych -1,3% w marcu. Trzeba jednak pamiętać, iż znaczna część z owego falowania – wpierw poprawa (zwłaszcza z kwietnia i maja) dynamiki rocznej zatrudnienia i a później pogorszenie (z lipca, sierpnia, września i października), to w znacznej części efekt bazy – wchodzenia w echo szczególnie trudnej przed rokiem sytuacji gospodarki, a później w echo poprawiającej się sytuacji.  Sposobem na ocenę poziomu zatrudnienia w oderwaniu od falującej bazy może być porównanie stanu dzisiejszego z tym sprzed 24 miesięcy a więc z analogicznego okresu roku 2019. W październiku zatrudnienie było niższe niż przed dwoma laty o 32,2 tys. osób tj. 0,5%. Bardzo podobne różnice można było wyliczyć dla kilku wcześniejszych miesięcy.

W listopadzie płace są zazwyczaj wyższe od październikowych. Wzrost w listopadzie tego roku może sięgnąć 0,9%, co będzie wynikiem minimalnie wyższym od wzrostu notowanego przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac wzrośnie z październikowych 8,4% do 8,9%.

W przypadku zatrudnienia tendencje dla najbliższych miesięcy są trudne do określenia. Z jednej strony postępować będzie obserwowana w ostatnich miesiącach poprawa związana z przywracaniem normalnego funkcjonowania części zakładów i branż po perturbacjach pandemicznych. Jednak w statystykach ujawnić się mogą liczniej osoby tracące pracę wskutek odroczonych problemów firm związanych z falami kolejnych obostrzeń w gospodarce, ale również tracący pracę ze względy na ruchy sezonowe (jesień i zima są słabsze dla rynku pracy). W najbliższych dwóch miesiącach nawet niewielkie wzrosty zatrudnienia – liczone w pojedynczych tysiącach – powinny być przyjmowane z zadowoleniem.

Zobacz inne analizy makro

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.