Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 - ze spadkami w ujęciu miesięcznym

20.09.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022

zatrudnienie i płace w sierpniu

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022

Przeciętne uposażenie zmniejszyło się o 2,9% w stosunku do lipca i wyniosło 6583,03 PLN. W stosunku do sierpnia ubiegłego roku przeciętne uposażenie było o 12,7% wyższe. Sierpniowe wyniki okazały się niższe od oczekiwań rynkowych.

Sierpień zazwyczaj przynosi korektę płac. Wynika ona m.in. z tego, że zazwyczaj w miesiącach poprzedzających w płacach pojawiają elementy ruchome takie jak premie czy nagrody. W sierpniu, wraz z ich zanikaniem, płace spadają.

Zatrudnienie w sierpniu okazało się o 0,1% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6502,6 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 2,4%. Dane te okazały się zgodne z prognozami rynkowymi.

 

Sprawdź pozostałe analizy KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.