Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019

17.10.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019. Przeciętne uposażenie spadło we wrześniu o 40,70 PLN do 5086,56 PLN tj. o 0,8%. Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 312,70 PLN tj. o 6,6%. Spadek płac we wrześniu notowany był w dwóch poprzednich latach, wcześniej jednak miesiąc ten przynosił wzrosty.

Zatrudnienie okazało się o 3,6 tys. osób niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6386,0 tys. osób. Wrześniowy spadek zatrudnienia był już drugim z rzędu. Podobny rozkład zmian zatrudnienia miał miejsce również w roku ubiegłym, kiedy to po silnych wzrostach zatrudnienia w czerwcu i lipcu notowana była korekta. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie w sierpniu było wyższe o 161,1 tys. osób tj. o 2,6%.

W październiku powinien być obserwowany sezonowy wzrost płac (związany z pojawieniem się większej ilości ruchomych składników płac – jak premie i nagrody). Wzrost ten może być jednak nieco mniejszy niż w ubiegłym roku. Konsekwencją będzie obniżenie rocznej dynamiki płac do około 6,3% z 6,6% we wrześniu. W przypadku zatrudnienia oczekiwany jest niewielki wzrost będący wynikiem uruchamiania inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych.

Średnioroczny wzrost płac wyniesie w tym roku 6,9%. Oczekujemy, że średnia płaca w grudniu 2019 r. wyniesie 5708 PLN i będzie o 8,2% wyższa, niż przed rokiem.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.