Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021

19.10.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021

Spadek płac we wrześniu

Zatrudnienie we wrześniu okazało się o 4,8 tys. osób, tj. o 0,08% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6347,2 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku, zatrudnienie było wyższe o 34,8 tys. osób tj. o 0,6%.
Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 2,59 PLN do 5841,16 PLN tj. o 0,04%. Wrzesień zazwyczaj przynosi stabilizację lub lekką korektę płac.
Tegoroczny spadek był mniejszy od typowego i mniejszy od oczekiwanego.
Przeciętne uposażenie we wrześniu okazało się o 469,60 PLN i 8,7% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zmniejszyła się dość wyraźnie do 8,7% z 9,5% w sierpniu. Działo się tak między innymi ze względu na rosnącą bazę do porównań sprzed roku.

Spadek zatrudnienia we wrześniu o 4,8 tys. osób jest rozczarowujący. Owszem w poprzednich latach zdarzało się by wrzesień przyniósł spadek zatrudnienia, ale zazwyczaj korekta była tu płytsza. Głównym jednak powodem rozczarowania jest to, że wrześniowy spadek jest kontynuacją głębokiej korekty z sierpnia (o 9,7 tys. osób). W dodatku wciąż jesteśmy w okresie wychodzenia gospodarki z szoku po pandemicznego i bardziej oczekuje się przywracania poziomu zatrudnienia w bardziej typowe rejony.

Roczna dynamika zatrudnienia we wrześniu uległa pogorszeniu do dodatnich 0,6% z dodatnich 0,9% w sierpniu, wobec dodatnich 1,8 w lipcu, dodatnich 2,8% w czerwcu, dodatnich 2,7% w maju, dodatnich 0,9% w kwietniu i z ujemnych -1,3% w marcu. Trzeba jednak pamiętać, iż znaczna część z owego falowania – wpierw poprawa (zwłaszcza z kwietnia i maja) dynamiki rocznej zatrudnienia i a później pogorszenie (z lipca, sierpnia i września), to w znacznej części efekt bazy – wchodzenia w echo szczególnie trudnej przed rokiem sytuacji gospodarki, a później w echo poprawiającej się sytuacji.  Sposobem na ocenę poziomu zatrudnienia w oderwaniu od falującej bazy może być porównanie stanu dzisiejszego z tym sprzed 24 miesięcy a więc z analogicznego okresu roku 2019. We wrześniu zatrudnienie było niższe niż przed dwoma laty o 38,8 tys. osób tj. 0,6%. Bardzo podobne różnice można było wyliczyć dla kilku wcześniejszych miesięcy.

W październiku płace są zazwyczaj wyraźnie wyższe od wrześniowych. Wzrost w październiku tego roku może sięgnąć 1,4%, co będzie wynikiem minimalnie niższym od wzrostu notowanego przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac spadnie z wrześniowych 8,7% do 8,5%.

W przypadku zatrudnienia tendencje dla najbliższych miesięcy są trudne do określenia. Z jednej strony postępować będzie obserwowana w ostatnich miesiącach poprawa związana z przywracaniem normalnego funkcjonowania części zakładów i branż po perturbacjach pandemicznych. Jednak w statystykach ujawnić się mogą liczniej osoby tracące pracę wskutek odroczonych problemów firm związanych z falami kolejnych obostrzeń w gospodarce. W najbliższym miesiącach nawet niewielkie wzrosty zatrudnienia – liczone w pojedynczych tysiącach – powinny być przyjmowane z zadowoleniem.

 

Zobacz inne analizy makro

 

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.