Żegnamy Izabellę Cywińską

29.12.2023

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Izabelli Cywińskiej

wyjątkowej Osoby, oddanej całe życie polskiej kulturze.

Wybitnej reżyserki teatralnej i filmowej, wieloletniej dyrektorki Teatru Nowego w Poznaniu,

byłej minister kultury i sztuki w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1991).


Będzie nam bardzo brakować Jej mądrości, wiedzy i szlachetności


 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.