Zrównoważony Rozwój i GOZ

Krajowa Izba Gospodarcza jako istniejąca od 1991 roku organizacja wsparcia biznesu oferuje przedsiębiorcom szereg usług doradczych i strategicznych w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Jesteśmy centrum wiedzy i doświadczenia o ESG – wokół Krajowej Izby Gospodarczej stworzyliśmy silną merytorycznie grupę ekspertów, którzy od wielu lat zajmują się tematyką zrównoważonego rozwoju. Nasi eksperci są zaangażowani są w najważniejsze grupy robocze i ciała doradcze na poziomie krajowym i unijnym. Dzięki temu najlepiej wiedzą jakie rozwiązania należy wdrożyć w organizacji żeby odpowiadały normom unijnym i innym przepisom prawnym.


Krajowa Izba Gospodarcza i Zrównoważony Rozwój w skrócie: 

  • W ramach Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej działa ponad 40 najlepszych w kraju ekspertów; 
  • Przeszkoliliśmy już ponad 200 osób z 100 firm z zakresu ESG w ramach naszej Szkoły ESG; 
  • Współpracujemy z najważniejszymi partnerami krajowymi i europejskimi działającymi na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Nasi eksperci są między innymi członkami grup roboczych EFRAG, Platformy Zrównoważonych Finansów i innych; 
  • Jesteśmy współorganizatorem konferencji „Czas na ESG” – najważniejszego wydarzenia biznesowego w tematyce ESG w Polsce. 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.