< Powrót

Eksperci

 

Eksperci KIG to praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach ESG. Tworząc Komitet KIG ds. ESG pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

 

Imię i nazwisko FIRMA / INSTYTUCJA
Jolanta Okońska-Kubica Przewodnicząca Komitetu, ENVIPOL
Agnieszka Skorupińska Wiceprzewodnicząca Komitetu; CMS; Kancelaria Rymarz Zdort Maruta
Magdalena Bohusz-Boguszewska Centrum Łukasiewicz
dr Jan Bondaruk Główny Instytut Górnictwa
Maria Krawczyńska – Kaczmarek Forum Odpowiedzialnego Biznesu
dr hab. prof. Joanna Kulczycka Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
dr Igor Mitroczuk Akademia Leona Koźmińskiego
Anna Papka Shell Polska
Arkadiusz Pączka FPP
Borys Sawicki SKS Legal
Beata Staszkow Związek Pracodawców Polska Miedź
Wojciech Konecki APPLiA Związek Producentów AGD
Aleksander Szalecki Stratego
Klaudia Kleps Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Ewelina Karp-Kręglicka Budimex SA
Alina Skrob-Gała Energa SA
Małgorzata Jarczyk-Zuber ING Bank Śląski SA
Aleksandra Majda Hynfra
Kamil Wyszkowski UN Global Compact Network Poland
Jerzy Bombczyński Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.
Robert Adamczyk Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)
Edyta Żabczynska Veolia Południe
Krystian Szczepański Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Marzena Strzelczak Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Joanna Jamka ADN Akademia
Martyna Strupczewska Elemental Global Services S.A.
Paweł Tyszkiewicz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Jolanta Turek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Beata Kozyra Grant Thornton
Wojciech Bagiński Impactiv
Maria Andrzejewska UNEP/GRID-Warszawa
Marta Kutyna-Bakalarska Grupa Maspex Sp. z o.o.
Patrycja Żupa – Marczuk Energopomiar Sp. z o.o.
Paweł Montewka MontExpo, Polska Izba Przemysłu Targowego, Członek Rady PIPT
Marek Mieńkowski Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Fundacja Europejski Instytut EKOSFERA, R&D Deltima Sp. z o.o.
Aleksandra Lipińska GMS Management Solutions sp. z o.o.
Monika Pakulska White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.
Mikołaj Potocki Altemis
Jolanta Turek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Marta Biernacka-Miernik Stowarzyszenie ESG
Joanna Dargiewicz-Rożek Stowarzyszenie ESG
Piotr Piasecki Polska Izba Firm Szkoleniowych
Marta Kutyna-Bakalarska Grupa Maspex Sp. z o.o.
Monika Porębska Cementownia Warta S.A.
Małgorzata Rybak-Dowżyk T-Mobile Polska

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.