< Powrót

Eksperckie konsultacje

 

Niezależnie od tego na jakim etapie zaawansowania w zrównoważonym rozwoju jest Państwa firma, oferujemy możliwość konsultacji i doradztwa ze strony naszych ekspertów. Ponieważ gromadzimy najlepszych ekspertów w kraju, reprezentujących różne obszary działalności, które pokrywają cały zakres ESG, mogą Państwo skonsultować z nami dowolny temat, który jest wyzwaniem lub problemem dla przedsiębiorstwa.

 

 

W ramach usług doradczych oferujemy Państwu między innymi konsultacje w zakresie:

  • Wymagań wynikających z Europejskich Standardów Zrównoważonego Raportowania (ESRS) i projektów dobrowolnego raportowania przez MŚP
  • Dekarbonizacji i redukcji emisji cieplarnianej;
  • Taksonomii;
  • Zasad i wymagań związanych z dyrektywami europejskimi takimi jak CSRD;
  • Obowiązku raportowania niefinansowego;
  • Relacji z interesariuszami;
  • Ekoprojektowania;
  • Polityk równościowych i inkluzyjnych w organizacji.

Kontakt:

esg@kig.pl

tel. 22 630 97 62

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.