< Powrót

Strategia ESG

Nasi eksperci mogą przygotować pełną strategię zrównoważonego rozwoju dostosowaną do możliwości Państwa przedsiębiorstwa, oraz wymagań związanych z branżą w jakiej ono działa. Nasza oferta przewiduje kompleksowe podejście zarówno do Państwa produktów jak i procesów produkcji, sprzedaży oraz relacji z otoczeniem.

Przygotowanie dedykowanej strategii odbywa się w trzech etapach:

1. Diagnoza organizacji i jej otoczenia
2. Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji
3. Operacjonalizacja strategii do 2025 roku

Każdy z tych etapów przewiduje szczegółową analizę potrzeb i możliwości organizacji. Nasi eksperci pomogą więc wyznaczyć Państwa firmie realne do osiągnięcia cele, a tym samym sprawić, że transformacja przedsiębiorstwa będzie procesem rzeczywistym.

Proces przygotowywania strategii przez naszych ekspertów zakłada:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.