< Powrót

Webinaria


Obejrzyj nasze webinaria, podczas których nasi Eksperci w przystępny sposób tłumaczą najważniejsze zagadnienia związane z ESG.

O jakości prezentowanych materiałów świadczy fakt, że jesteśmy aktywnym uczestnikiem współtworzenia ESRS – Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju. Nasi eksperci są na bieżąco ze wszystkimi regulacjami prawnymi, które powstają w tym obszarze.

Nie tylko gruntownie znamy aktualne przepisy i umiemy je interpretować, ale przede wszystkim potrafimy je dogłębnie wyjaśnić i wdrożyć w każdym przedsiębiorstwie.

 

 

 • Podczas webinaru eksperci przekażą wiedzę, która powoli na bardziej świadome podejmowanie decyzji w zakresie organizacji pracy w przedsiębiorstwie w obszarze zarządzania zużyciem energii i gazu, długoterminowej kontraktacji oraz inwestycji we własne źródła wytwórcze.

  Projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, Dyrektywa CSDD), zakłada wprowadzenie obowiązku należytej staranności dla określonych grup przedsiębiorstw. Celem jest  przeciwdziałanie negatywnym skutkom działalności przedsiębiorstw dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych.

   

  Oglądaj >>> Transformacja energetyczna w przedsiębiorstwie

   

   

 •  

  W ramach Kredytu Ekologicznego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację na rzecz realizacji inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej zakładów produkcyjnych.  Poziom dofinansowania w konkursie wynosi do 70% kosztów inwestycji (w zależności od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji). Przyznane dotacje mogą zostać przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych w projekcie w zakresie modernizacji infrastruktury oraz w celu zwiększenia energooszczędności związanej z procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie (ze szczególnym naciskiem na procesy produkcyjne).

  Podczas darmowego webinaru dowiesz się:

  • jaki jest zakres Kredytu Ekologicznego
  • jak go uzyskać i na co przeznaczyć
  • jakie są kryteria oceny projektów
  • jak poprawnie wypełnić wniosek spełniając wymagania formalne

  Oglądaj >>> Kredyt Ekologiczny 2024

   

   

 •  

  Poznaj założenia dyrektywy CSDD i dowiedz się co one oznaczają dla Twojego przedsiębiorstwa.


  Podczas webinaru wyjaśnimy:

  • jakie są założenia dyrektywy CSDD i co one oznaczają dla Twojego przedsiębiorstwa
  • kogo i od kiedy obowiązywać będą nowe przepisy
  • jakie są oczekiwane skutki i konsekwencje wdrożenia nowych przepisów
  • jaki wpływ będą miały nowe przepisy na łańcuch dostaw
  • jak przepisy CSDD łączą się z innymi regulacjami dotyczącymi ESG takimi jak np. CSRD


  Prelegenci: 

  • Agnieszka Skorupińska – Wiceprzewodnicząca Komitetu KIG ds. ESG, partnerka kierująca Praktyką Prawa Ochrony Środowiska i ESG w kancelarii Rymarz Zdort Maruta
  • Borys Sawicki – Członek Komitetu ds. ESG, radca prawny kierujący Zespołem ds. ESG w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, członek Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu ESG


  Oglądaj >>> C
  o oznacza dyrektywa CSDD?

   

   

 •  

  Dowiedz się, jak prawidłowo policzyć ślad węglowy generowany przez Twoje przedsiębiorstwo. Naucz się, jak działa kalkulator śladu węglowego, jakie dane należy przygotować i jak zaplanować obliczenia.


  Podczas webinaru wyjaśnimy:

  • Czym jest ślad węglowy i dlaczego może być ważny dla Twojej firmy;
  • Czym jest ślad węglowy w zakresie 1,2 i 3;
  • Jak zbudować konkurencyjność klimatyczną firmy;


  Prelegenci: 

  • Rafał Smuga – Senior Expert Innovation Lead, service designer w zakresie wdrażania nowych usług i produktów dla klientów
  • Sebastian Piórek – Product Owner, service designer oraz mentor od ponad 15 lat związany z ING
  • Mikołaj Potocki – doświadczony manager w obszarach zmian klimatu


  Oglądaj >>>
  Oblicz ślad węglowy Twojej firmy

   

   

 •  

  Dowiedz się jak tworzyć miejsca pracy nie tylko przyjazne dla pracowników i otoczenia, ale również wpisujące się w europejską politykę zrównoważonego rozwoju:

   

  • Jaka jest obecna sytuacja przedsiębiorstw pod kątem zarządzania relacjami z interesariuszami i wdrażania polityk w zakresie praw człowieka;
  • Co zawierają ESRS w zestawie społecznym; jak przygotować swoją organizację do realizacji polityk zgodnych z ESRS;
  • W jaki sposób Kodeks Pracy i jego przestrzeganie ułatwia realizację wskaźników ESRS;
  • Jakie procesy warto monitorować z punktu widzenia HR oraz zarządzania relacjami z interesariuszami.


  Prelegenci:

  • Maria Krawczyńska – Członkini Zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Borys Sawicki – Członek Komitetu ds. ESG, radca prawny kierujący Zespołem ds. ESG w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, członek Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu ESG
  • Agnieszka Matłoka – Zastępca Dyrektora, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

   

  Oglądaj >>> ESRS – wskaźniki społeczne. Równość czy zrównoważenie?

   

   

 • W sierpniu Komisja Europejska przyjęła zestawy ESRS (Europejskie Wskaźniki Zrównoważonego Raportowania), stawiając tym samym kolejny ważny krok w promowaniu zrównoważonego rozwoju i walki z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu, różnorodnością biologiczną i prawami człowieka. Obejrzyj webinar i dowiedz się, co zawierają ESRS.

  Przyjęcie ESRS przez Komisje Europejską to konsekwencja uchwalenia przez Parlament Europejski dyrektywy CSRD, która rozszerzyła i uspójniła dotychczasowy obowiązek raportowania niefinansowego. Przez ostatnie kilka miesięcy zespoły EFRAG pracowały nad projektami wskaźników. W pracach nad nimi uczestniczyli również eksperci Krajowej Izby Gospodarczej i Forum Odpowiedzialnego Biznesu – to właśnie oni opowiedzą Państwu, co zawierają europejskie wytyczne i co oznaczają dla polskich przedsiębiorstw. ESRS dotyczą kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego, z uwzględnieniem zmian klimatu, bioróżnorodności oraz praw człowieka. Standardy ujęte w sposób systemowy i porównywalny, dostarczą inwestorom oraz interesariuszom społecznym informacji o wpływie na środowisko oraz o innych zagadnieniach środowiskowych.

  – Jaki jest zakres Europejski Standardów Zrównoważonego Raportowania oraz czego dotyczą?
  – Które firmy i na jakich zasadach objęte są obowiązkiem raportowania w zgodzie z ESRS?
  – Jakie obowiązki przewidziano dla największych korporacji?
  – W jakim zakresie ESRS dotkną sektor MŚP?

  Prelegenci:

  * Agnieszka Skorupińska – Wiceprzewodnicząca Komitetu KIG ds. ESG, partnerka kierująca Praktyką Prawa Ochrony Środowiska i ESG w kancelarii Rymarz Zdort Maruta
  * Maria Krawczyńska – Członkini Zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  * Robert Adamczyk – Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)
  * Borys Sawicki – Członek Komitetu ds. ESG, radca prawny kierujący Zespołem ds. ESG w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, członek Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu ESG

                                                                       
  Oglądaj: Wprowadzenie do ESG, czyli krótko o nowych obowiązkach firm związanych z corocznym raportowaniem niefinansowym
 • Podczas webinarium omówione zostały zagadnienia dotyczące wymagań UE w zakresie ESG i wynikające z nich obowiązki dla polskich firm na najbliższe lata. Dodatkowo podczas wydarzenia zaprezentowane zostały działania Krajowej Izby Gospodarczej w zakresie zrównoważonego rozwoju, między innymi o Standardzie Zrównoważonego Zarzadzania Organizacją – przygotowywanym przez KIG. Uczestnikom zaprezentowana została także oferta Szkoły ESG – wspólnego projektu KIG i ADN Akademia – w ramach, której prowadzone są obszerne szkolenia merytoryczne dotyczące wsparcia rozwojowego firm zgodnie z wymaganiami polityk i regulacjami krajowymi i unijnymi.

  Oglądaj: Wprowadzenie do ESG, czyli krótko o nowych obowiązkach firm związanych z corocznym raportowaniem niefinansowym

 • Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. CSRD to ważny krok we wdrażaniu założeń Zielonego Ładu. Z nową dyrektywą ściśle powiązane są europejskie wskaźniki raportowania, czyli ESRS. ESRS, czyli Europejski Standard Zrównoważonego Raportowania, wymaga od polskich przedsiębiorców dużo więcej w porównaniu z dotychczasowymi wymogami obecnymi w polskim prawie. Co więcej, wymogi raportowania ESRS są też bardziej wymagające niż te z Global Reporting Initiative (GRI). Kolejnym zagrożeniem związanym z ESRS jest to, że nakładają na przedsiębiorstwa obowiązki podjęcia działań lub zaniechania dotychczasowych praktyk w ramach prowadzonego biznesu, tak aby móc zaraportować poprawę oddziaływania firmy i jej produktów czy usług na klimat, środowisko, zdrowie i samopoczucia pracowników, konsumentów czy lokalnej społeczności.

  Nawet jeśli firmy z sektora MŚP nie będą musiały w najbliższym czasie składać raportu niefinansowego to zachodząca zmiana i tak ich dotyczy w sposób pośredni. Informacji dotyczących chociażby ich śladu węglowego, dla produktów czy organizacji będą od nich wymagać między innymi współpracujące z nimi duże przedsiębiorstwa, które mają obowiązek wykazać różne wskaźniki w zakresie łańcuchów wartości, w tym łańcuchów dostaw. Raportowanie niefinansowe będzie też miało swoje przełożenie na działania eksportowe polskich przedsiębiorstw. Ponieważ w ostatnich latach handel zagraniczny okazał się ratunkiem dla polskiej gospodarki, zwłaszcza w okresie pandemicznym, utrzymanie się na międzynarodowych rynkach w świetle nowych wytycznych europejskich, będzie kolejnym wyzwaniem dla firm. Być może wielu przedsiębiorców jeszcze postrzega ESG jako chwilowy trend, które szybko minie. Jest to jednak myślenie błędne. ESG, w tym raportowanie
  CSRD to kluczowa zmiana, rozpoczynająca daleko idący proces transformacji gospodarki.
  Reguły tej gry wydają się nadal skomplikowane, jednak jedno jest pewne: Ci, którzy się nie dostosują, po prostu wypadną z rynku.

  Zachęcamy do obejrzenia transmisji z Webinaru, w którym eksperci Szkoły ESG omawiali aktualne ramy regulacyjne:

  • jakie obowiązki w zakresie raportowania nakłada dyrektywa CSRD;
  • czym są ESRS i jak wyglądają obecne projekty wskaźników raportowania;
  • kogo i w jakim zakresie będzie dotyczyło raportowanie niefinansowe;
  • co nowe wymogi prawne oznaczają dla sektora MŚP;
  • jak raportowanie niefinansowe wpłynie na obecność MŚP w krajowych i europejskich łańcuchach wartości (w tym w łańcuchach dostaw);
  • jak można przygotować swoją firmę do wdrażania polityk zrównoważonego rozwoju;
  • skąd pozyskać finansowanie na projekty ESG.

  Oglądaj: ESRS dla MŚP: Co oznacza raportowanie niefinansowe dla polskich firm?

   

   

 • Od 1 stycznia tego roku w Niemczech obowiązują nowe przepisy dotyczące należytej staranności w łańcuchu dostaw. Oznacza to, że niemiecki kontrahent może zapytać polskiego eksportera na przykład o to czy jego firma przestrzega praw człowieka oraz jaki ma wpływ na środowisko. Odmowa udzielenia odpowiedzi może wpłynąć na możliwość dalszej współpracy.

  Niemieckie firmy coraz częściej pytają polskich dostawców o ich stosunek do kwestii ESG – czyli wpływ na środowisko i ludzi (pracowników, lokalne społeczności oraz użytkowników/klientów), a także tzw. ład korporacyjny. Należy się spodziewać, że już wkrótce uwzględnianie zagadnień zrównoważonego rozwoju w działalności będzie dodatkowym czynnikiem wpływającym na ocenę oferty, tak samo istotnym jak cena, jakość usługi lub produktu, czy bliskość rynku.

  Podczas webinarium dowiesz się:

  • jak przygotować swoją firmę do wdrażania zrównoważonych polityk pod kątem działań eksportowych do Niemiec;
  • wdrożenie jakich działań w organizacji jest niezbędne dla utrzymania konkurencyjności;
  • co dla eksportera oznaczają zmiany w niemieckim porządku prawnym;
  • jakich pytań możesz się spodziewać od niemieckich kontrahentów i jak na nie odpowiedzieć;
  • w jaki sposób ESG przekłada się na możliwości eksportu towarów i pozyskiwania zagranicznych zleceń;
  • z jakich narzędzi może skorzystać Twoja firma żeby przejść przez proces zielonej transformacji.

  Oglądaj: Jak zachować konkurencyjność na rynku niemieckim? Eksport a ESG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.