< Powrót

Finansowanie

Transformacje swojego przedsiębiorstwa w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego możesz zrealizować korzystając ze wsparcia finansowego z funduszy europejskich lub krajowych.

Zdobądź dofinansowanie na opracowanie i wdrożenie modelu biznesowego GOZ w twojej firmie!

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – Konkurs „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”
Dzięki wsparciu finansowych w ramach działaniach 1.3 FEPW, którego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Twoja firma może starać się o 82781 PLN na usługi doradcze, obejmujące audyt oraz przygotowanie strategii wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym.
Pomożemy Ci przygotować wniosek oraz zrealizujemy dla Ciebie wszystkie usługi w ramach dofinansowania!

Szczegóły projektu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-w-msp?sort=default&term%5B%5D=1&text_search=


Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:


Etap I

Opracowanie modelu biznesowego GOZ – transformacji.

Nabór do 19 grudnia 2023 – dofinansowanie 82 781 PLN.

W ramach I Etapu możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji

Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów przy składaniu wniosku oraz opracowaniu modelu biznesowego GOZ – transformacji >>> napisz do nas

Odezwiemy się do Ciebie z ofertą!


Etap II

Wdrożenie modelu biznesowego GOZ – transformacji.

Nabór do 19 grudnia 2024 roku – dofinansowanie do 3,5 mln PLN na inwestycję.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Eksperci GOZ:

 • Jolanta Okońska-Kubica
 • Joanna Kulczycka
 • Agnieszka Nowaczek
 • Paweł Pietraszek
 • Anna Bączyk
 • Monika Żubrowska-Sudoł
 • Andrzej Wojciechowski
 • Jan Bondaruk
 • Mariusz Kruczek
 • Magdalena Zabochnicka
 • Agnieszka Generowicz
 • Mikołaj Potocki
 • Marta Kutyna-Bakalarska

  e-mail: esg@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.