< Powrót

Działania komitetu

 

Komitet ds. ESG działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej, działa w następujących obszarach:

1. Opracowanie krajowego standardu oceny ESG z uwzględnieniem obowiązujących wymogów prawnych i rynkowych oraz jego upowszechnianie.

2. Prowadzenie dialogu z rządem i instytucjami państwowymi i prywatnymi dotyczącego obowiązków przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG.

3. Monitorowanie i udział w krajowych i unijnych konsultacjach prawnych związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG.

4. Współpraca z instytucjami zajmującymi się propagowanie na terenie Polski idei zrównoważonego rozwoju i ESG.

5. Organizacja i bieżąca praca komitetu organizacyjnego corocznego konkursu KIG pn.  Krajowy/Regionalny Lider zrównoważonego rozwoju.

6. Integracja laureatów konkursu pn.  Krajowy/Regionalny Lider zrównoważonego rozwoju.

7. edukacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG.

8. Bieżąca współpraca z innych Komitetami KIG zajmującymi się obszarami powiązanymi z obszarem zrównoważonego rozwoju.

Obecnie Komitet ds. ESG liczy ponad 40 osób reprezentujących różne instytucje naukowe i biznesowe.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.