Rezerwy walutowe w końcu czerwca 2024

05.07.2024

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu czerwca. Wyniosły one 195 815,1 mln EUR i tym samym okazały się o 4 010,6 mln EUR tj. 2,1% wyższe niż w końcu maja i jednocześnie o 29 012,3 mln EUR tj. 17,4% wyższe niż przed rokiem.W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 209 462,0 mln USD tj. o 0,8% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 15,9% więcej niż przed rokiem

rezerwy walutowe

Rezerwy walutowe w końcu czerwca

W dziesięciu ostatnich latach czerwce przynosiły tak wzrosty jak i spadki poziomu rezerw (choć nieco częściej były to wyraźne spadki). Jednak w trzech ostatnich latach była to seria wzrostów, a czerwiec tego roku okazał się już czwartym z rzędu wzrostem. Okazał się on wyraźny, większy niż przed rokiem. Jednak miał miejsce po nieoczekiwanym płytkim spadku z maja.

Wzrost poziomu rezerw w czerwcu był głównie pochodną zwiększenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 3 551,3 mln EUR tj. 2,2%. Wypada jednak zaznaczyć, że faktycznie w pozycji tej wzrost środków był nieco mniejszy. Statystyki zostały tu poprawione o około 0,4 pkt proc. efektami kursowymi (przy obserwowanym wzroście o 2,2 pkt). Wzmocnienie wyceny dolara względem euro (o 1,3%), zwiększało bowiem eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. Wycena złota monetarnego zwiększyła się w czerwcu o 424,6 mln EUR t, 1,6%. W jej przypadku spadał kurs złota na rynkach (o 0,5%), a równolegle wzrastała wycena dolara względem euro (o 1,3%). Te dwie zmiany (w części znosząc się) tłumaczą około połowy z obserwowanej zmiany wyceny. Można więc spekulować, iż miał też miejsce pewien ruch na faktycznym poziomie posiadanego przez nas kruszcu. W czerwcu wzrosła też wycena SDR-ów o 27,6 mln EUR tj. 0,5% oraz transzy rezerwowej w MFW o 7,1 mln EUR tj. 0,5%.

Notowany w czerwcu wzrost rezerw był na tyle duży, że przełożył się na poprawę, monitorowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu czerwca pozwoliłyby na sfinansowanie 6,06 miesiąca importu towarów i usług (po maju 5,94), 36,1% podaży pieniądza (po maju 35,1%) oraz pokrywały zadłużenie zagraniczne w 48,0% (po maju 47,6%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się nagłej i głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2024 to 204 551 mln EUR, wyższy niż w końcu 2023 o 16,6%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 6,01 miesiąca importu towarów i usług, 35,5% podaży pieniądza oraz 48,8% zadłużenia zagranicznego.

 


Sprawdź także:

Eksport w maju 2024 – prognoza KIG

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco! >>> TUTAJ 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.