< Powrót

Organizatorzy

 

Program organizuje Krajowa Izba Gospodarcza przy wsparciu finansowym Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Departamentu Stanu USA.
Firmy zainteresowane partnerstwem w Programie Akademii Przedsiębiorczych Kobiet zapraszamy do kontaktu.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.