< Powrót

Harmonogram

 

TEMATY MODUŁÓW AWE WARSZAWA 2024

Miejsce szkoleń: Krajowa Izba Gospodarcza

ul. Trębacka 4, Warszawa, dala 30

 

  • Spotkanie organizacyjno – integracyjne
  • Wprowadzenie do biznesplanu
  • zapoznanie się uczestniczek, zainicjowanie procesu tworzenia się dynamiki teamu/grupy
  • zasoby – mocne strony jakimi dysponujemy
  • Informacje podstawowe o firmie.
  • Streszczenie biznesplanu – czyli:
   – cel opracowania biznesplanu,
   – opis produktu i usługi,
   – główne dane finansowe.
  • Analiza Rynku/klienta:
   – analiza konkurencji, klientów, ale także ogólna atmosfera sprzyjająca (lub nie)
   naszemu biznesowi,
   – grupa docelowa, do której będzie skierowana oferta firmy.
  •  Opis produktu/ usługi w tym propozycja wartości produktu dla klienta:
   – co sprawia, że Twój produkt lub usługa są wyjątkowe? (część I)
  • Opis produktu/ usługi w tym propozycja wartości produktu dla klienta:
   – co sprawia, że Twój produkt lub usługa są wyjątkowe? (część II)
  • Analiza Konkurencji /Analiza otoczenia
 • • Plan marketingowy;
  – planowanie działań związanych z informowaniem i zachęcaniem klientów do korzystania z usług firmy
  – oferta sprzedaży

  • Analiza Mocnych i słabych stron firmy:
   – SWOT
  • Plan Operacyjny czyli kluczowe działania potrzebne do wprowadzenia produktu na rynek
   – proces produkcji usługi bądź produktu, – identyfikacja ryzyk wprowadzenia produktu lub usługi na rynek (część I)
  • Plan Operacyjny czyli kluczowe działania potrzebne do wprowadzenia produktu
   na rynek
   – proces produkcji usługi bądź produktu
   – identyfikacja ryzyk wprowadzenia produktu lub usługi na rynek. (część II)
  • Plan finansowy
   – koszty pośrednie i bezpośrednie oraz szacowana analiza sprzedaży
  • Plan działania
   – opis kroków, które należy podjąć, aby urzeczywistnić swoje marzenie
  • Podsumowanie biznesplanu
  • Konsultacje biznesplanów

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.