Apel Krajowej Izby Gospodarczej do polskiej klasy politycznej 

11.03.2022

 

Rosyjska inwazja na Ukrainę postawiła nasz kraj przed wyzwaniami o bezprecedensowej skali.
Wojna na Ukrainie jest realnym zagrożeniem nie tylko dla naszych granic. Jest również ogromnym zagrożeniem dla stabilności polskiej gospodarki, a także dla funkcjonowania podstawowych struktur życia społecznego.

Nie wiemy, jak dalej rozwijać się będzie sytuacja na Ukrainie – ale już dziś wiemy, że skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie stwarza dla Polski brutalna i agresywna polityka Rosji, nie będzie możliwe w takiej atmosferze, z jaką mieliśmy do czynienia w polskiej polityce w ostatnich latach.

Polska racja stanu wymaga, aby w sytuacji zagrożenia wszystkie siły polityczne odłożyły spory i skupiły się na najważniejszych z punktu widzenia istnienia niepodległej i demokratycznej Polski sprawach.

 

Pełny tekst dostępny >>> TUTAJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.