Jak pomóc branży lotniczej? KIG proponuje rozwiązania!

08.12.2020

Prezes KIG o sytuacji polskich regionalnych portów lotniczych spowodowanej pandemią COVID-19 i jej skutkami. W związku z tym, że polskie lotniska regionalne mierzą się obecnie z największym kryzysem w historii KIG, apeluje o podjęcie inicjatyw ustawodawczych mających na celu racjonalizację i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez zarządzających lotniskami użytku publicznego, m.in. poprzez zmianę ustawy „Prawo ochrony środowiska”.

Zobacz pismo

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.