KIG apeluje do Ministra Infrastruktury w sprawie transgranicznego ruchu na granicy z Ukrainą

21.11.2023

KIG wnioskuje do Ministra Infrastruktury o dostęp do informacji publicznej w sprawie konfliktu na przejściach granicznych z Ukrainą

Wobec trwającej od 5 listopada br. ostrej fazy konfliktu z blokadą kilku przejść granicznych z Ukrainą, Krajowa Izba Gospodarcza – zaniepokojona brakiem wyraźnego postępu w rozwiązaniu zaistniałego sporu – wystąpiła w trybie dostępu do informacji publicznej o udzielenie przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka odpowiedzi w następujących obszarach:

1. Jakie są zasady umowne, wedle których Ministerstwo Infrastruktury, reguluje i kontroluje transgraniczny ruch ciężarówek w przewozach do i z Ukrainy, w tym w tranzycie do krajów trzecich?

2. Dlaczego tak ogromny ruch ciężarówek w relacjach z Ukrainą i ciągnące się dziesiątkami kilometrów zatory nie są rozładowywane poprzez przejęcie, przynajmniej części ładunków do przewozów przez kolej ? W Dorohusku, w bezpośredniej bliskości z drogowym przejściem granicznym z Ukrainą, biegną normalno- i szerokotorowe linie kolejowe, które pomimo ich zmodernizowania za środki budżetowe i pomocowe z UE, są wykorzystywane w minimalnym stopniu, gdyż jeździ po nich jeden lub czasami dwa składy pociągów towarowych.

3. Jaki jest stan realizacji ogłoszonego przez Pana w roku 2021 ciekawego projektu utworzenia spółki PKP Linia Chełmska Szerokotorowa, z siedzibą w Chełmie, której celem było właśnie przejęcie znacznej części przewozów ładunków z zatłoczonego drogowego przejścia granicznego w Dorohusku?

4. Jakie są plany dalszej rozbudowy i modernizacji infrastruktury na drogowych i kolejowych przejściach granicznych z Ukrainą? Jakie przedsięwzięcia  i zadania inwestycyjne z tego zakresu zostały przyjęte do realizacji w planach GDDKiA oraz Krajowym Planie Kolejowym, na okres do roku 2030?

W kierowanym do Ministra piśmie, Prezes KIG Marek Kłoczko wyraził gotowość do udzielenia eksperckiego wsparcia w prowadzonych z Ukrainą trudnych rozmowach o systemowym uregulowaniu transgranicznych przewozów ładunków.

 

Więcej >>> stanowisko KIG

 


Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych, dzięki czemu dociera do większości MŚP w kraju. Wspierając polskich przedsiębiorców, współpracuje z administracją publiczną, agencjami rządowymi, ambasadami akredytowanymi w Polsce oraz polskimi placówkami zagranicą.

KIG prezentuje głos przedsiębiorców w UE w postaci opinii i stanowisk środowiska biznesu na szczeblu unijnym wobec polityk lub projektów uregulowań prawnych. Formułowane przez KIG opinie powstają często w oparciu o badania wśród przedsiębiorców. Szereg projektów o tematyce unijnej, realizowanych przez KIG wspólnie z partnerami unijnymi oraz izbami członkowskimi KIG przyczynia się do wzmocnienia zarówno pozycji izb gospodarczych jako reprezentantów środowiska przedsiębiorstw jak i pozycji konkurencyjnej firm zrzeszonych w izbach.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.