• A A A

KIG apeluje do ministra Kościńskiego o modyfikację mechanizmów pomocy przyznanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej

10.11.2020

Krajowa Izba Gospodarcza apeluje do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Tadeusza Kościńskiego, o modyfikację mechanizmów pomocy przyznanej przedsiębiorcom przez Państwowy Fundusz Rozwoju przy realizacji Tarczy Finansowej w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym kwot umorzonej pomocy.

Rozwiązania Tarczy Finansowej były projektowane w założeniu, że wiosenny lock down był wydarzeniem jednorazowym, a gospodarka, po przejściowych trudnościach, wróci na ścieżkę wzrostu. Wtedy rozwiązanie polegające na stosowaniu zasad ogólnych prawa podatkowego (art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy CIT) znajdowało swoje uzasadnienie. Obecnie jednak, wkroczyliśmy w drugą falę zamykania gospodarki, a przedsiębiorcy, którzy do tej pory próbowali utrzymać bieżącą działalność firm w nowych warunkach społecznych i gospodarczych oraz chronić miejsca pracy muszą walczyć o przetrwanie.

W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej pierwszym krokiem do poprawy warunków prowadzenia działalności jest pozostawienie przedsiębiorcom jak największej ilości środków. […]

Apel został przekazany Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 10 listopada 2020 r.

Przeczytaj Apel [PDF]

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.