KIG i Bank Pekao S.A. zacieśniają współpracę na rzecz rozwoju polskiego eksportu

01.02.2023

Bank Pekao S.A. i KIG będą bliżej współpracować by wspierać ekspansję polskich firm

 

 

Bank Pekao S.A. i Krajowa Izba Gospodarcza podpisały dzisiaj porozumienie, które zacieśni współpracę obydwu instytucji i które ma ułatwić międzynarodową ekspansję gospodarczą polskich przedsiębiorców oraz wesprzeć rozwój polskiego eksportu.

Zgodnie z porozumieniem Pekao i KIG będą podejmować wspólne działania w Polsce oraz na rynkach zagranicznych służące rozwojowi działalności handlowej i inwestycyjnej firm za granicą, optymalnie wykorzystując możliwości obydwu instytucji. W praktyce dla przedsiębiorców będzie to oznaczać dostęp do skoordynowanej opieki merytorycznej, ekspertyzy oraz finansowych i pozafinansowych rozwiązań wspierających ekspansję na rynki zagraniczne.

 

                         

 

– Porozumienie  z Krajową Izbą Gospodarczą to dla nas możliwość współpracy z większą liczbą firm, które planują zagraniczną ekspansję i jeszcze lepsze wpisanie się w ich potrzeby, przy wykorzystaniu naszych unikalnych kompetencji i bogatego doświadczenia w obszarze finansowania handlu. To umowa, którą można krótko opisać jako win-win-win dla przedsiębiorców, KIG i Pekao – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

– Polskie firmy mają ogromny potencjał, jeżeli chodzi o handel zagraniczny. Wskazuje na to badanie GUS, gdzie 53 proc. ankietowanych przedsiębiorstw w I półroczu 2022 roku wykazało przychód ze sprzedaży towarów na eksport. Aż 80 proc. z nich zakończyło ten okres z zyskiem. Wierzymy, że dzięki współpracy Banku Pekao z KIG jeszcze większa liczba przedsiębiorców zdecyduje się na sprzedaż swoich produktów poza kraj, co być może pozwoli rozwinąć ich działalność na rynkach międzynarodowych – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao, nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

– Skoordynowana współpraca pozwoli naszym instytucjom na wypracowanie atrakcyjnych rynkowo rozwiązań dla polskich przedsiębiorców, których dojrzałość biznesowa jest już na tyle solidna, że naturalnym kolejnym krokiem jest podjęcie działań eksportowych. Polski eksport od lat nieprzerwanie rośnie, a polskie marki doceniane są na całym świecie. Nadal jednak, zaledwie ułamek firm, podejmuje się zinternacjonalizowanej działalności. Razem z Pekao podejmujemy wyzwanie na rzecz popularyzacji eksportu, również na tych trudniejszych rynkach. Łączymy tutaj nasze szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie na arenie międzynarodowej – mówi Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Bank Pekao jest liderem sektora bankowego w Polsce w obszarze finansowania handlu. Oferuje całe spektrum usług i produktów w obszarze wspierania gospodarczej ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców. W bankowym Departamencie Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu zbudowane zostało centrum kompetencji międzynarodowych, łączące  know-how z zakresu wspierania inwestorów zagranicznych, usług finansowania i zabezpieczania ryzyka w obrocie handlowym oraz wspierania transakcji międzynarodowych. Klienci Pekao otrzymują kompleksowe oferty finansowania, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

Bank Pekao w tym roku otrzymał po raz piąty nagrodę  Global Finance – „The Best Trade Finance Provider” w Polsce, a wcześniej także nagrodę Euromoney dla lidera rynku finansowania handlu w Polsce.

 


Krajowa Izba Gospodarcza wspiera polskich przedsiębiorców od 1989 roku i jest niezależną oraz największą organizacją biznesu w Polsce. Zrzesza blisko 160 izb regionalnych, branżowych i bilateralnych. KIG reprezentuje interesy polskiego biznesu, uczestniczy w procesie tworzenia prawa dotyczącego przedsiębiorców, pomaga przedsiębiorcom w rozwijaniu eksportu, organizuje misje gospodarcze, spotkania, konferencje, kongresy, które są przestrzenią dialogu pomiędzy ludźmi biznesu, polityki, nauki, mediów oraz angażuje się w debatę publiczną w sprawach dotyczących gospodarki, innowacji i kierunków rozwoju Polski. KIG będąc członkiem Stowarzyszenia Eurochambres w Brukseli oraz Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu aktywnie rozwija także projekty wspierające internacjonalizację polskich firm we współpracy z zagranicznymi partnerami.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 280 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,3 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie dwóch najbardziej odpornych wśród 50 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.


 

Kontakt dla mediów

Katarzyna Wełpa
koordynator ds. mediów
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. +48 534 703 070
e-mail: kwelpa@kig.pl

Paweł Jurek
rzecznik prasowy
Bank Pekao S.A.
tel. kom. +48 571 398 741
media@pekao.com.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.