List otwarty prezesa KIG do Ministra Janusza Cieszyńskiego

21.10.2021

Krajowa Izba Gospodarcza wnioskuje o przeprowadzenie 30 dniowych konsultacji społecznych projektu o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

 

W związku z opublikowaniem 13 października 2021 roku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji, nowego projektu o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw, Krajowa Izba Gospodarcza złożyła wniosek o przeprowadzenie rzetelnych i pełnych – 30 dniowych – konsultacji społecznych.

 

 

Ponadto, Prezes KIG – Marek Kłoczko, ponowił prośbę o przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej w celu wypracowania najlepszych rozwiązań służących wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa przy zapewnieniu rozwoju rynku ICT i nowoczesnych usług w Polsce.

Zapoznaj się z treścią listu

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.