Dokumenty

STRATEGIA pobierz pdf
Strategia Krajowej Izby Gospodarczej na lata 2017 – 2021

STATUT obowiązujący od 02.2023 r. pobierz.pdf

STATUT obowiązujący do 02.2023 r. pobierz pdf
Podstawa prawna regulująca funkcjonowanie Krajowej Izby Gospodarczej

KODEKS ETYKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW pobierz pdf
Opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” na podstawie materiałów Institute of Business Ethics z Londynu.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.