• A A A

Dokumenty

STRATEGIA pobierz pdf
Strategia Krajowej Izby Gospodarczej na lata 2017 – 2021

STATUT pobierz pdf
Podstawa prawna regulująca funkcjonowanie Krajowej Izby Gospodarczej

KODEKS ETYKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW pobierz pdf
Opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” na podstawie materiałów Institute of Business Ethics z Londynu.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.