KIG przeciwko planom zablokowania budżetu UE

09.12.2020

Oświadczenie KIG w sprawie działań rządu wokół budżetu UE i Funduszu Odbudowy

 

Krajowa Izba Gospodarcza, podpisując się pod apelem Rady Przedsiębiorczości z 29 listopada br. przeciwko planom zablokowania budżetu UE, miała nadzieję, że rząd gruntownie przemyśli swoje stanowisko i wycofa deklarację weta.

Niestety, pomimo wyrażonych przez wiele środowisk głosów sprzeciwu, postawa rządu nie uległa zmianie i zmierza do konfrontacji z olbrzymią większością krajów Unii Europejskiej.

Taka decyzja nie tylko pozbawi Polskę, a w szczególności polską gospodarkę, znaczących dodatkowych środków na odbudowę po okresie pandemii i dalszy rozwój, ale może przynieść negatywne skutki w postaci obniżenia wiarygodności naszego kraju, jako partnera inwestycyjnego i handlowego, zarówno wewnątrz Unii, jak i poza nią.

Ponownie zabieramy głos w tej sprawie, ponieważ niezależnie od ostatecznych rozstrzygnięć na najbliższym szczycie UE i ewentualnego osiągnięcia jakiejś formy kompromisu, rząd swoją dotychczasową postawą spowodował poważne straty wizerunkowe i podkopał zaufanie do Polski na arenie UE.

Środowisko przedsiębiorców Krajowej Izby Gospodarczej ponownie apeluje do rządu o rozważne działania uwzględniające priorytety interesów Polski w UE.

Przeczytaj pełne oświadczenie KIG w sprawie działań rządu wokół budżetu UE i Funduszu Odbudowy

Read statement of Polish Chamber of Commerce regarding the Government’s actions concerning the UE budget and recovery fund

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.