Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości: Bezczynność KRRiT w sprawie TVN7 uderza w nas wszystkich

15.02.2022

Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości

Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości
Bezczynność KRRiT w sprawie TVN7 uderza w nas wszystkich

Rada Przedsiębiorczości wyraża zdecydowany sprzeciw wobec bezczynności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która wciąż nie wydała decyzji o przedłużeniu koncesji dla kanału TVN7. Jako przedsiębiorcy zwracamy uwagę, że mamy tu do czynienia z celowym działaniem na szkodę przedsiębiorstwa, jawnym podważaniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i coraz silniejszym osłabianiem pozycji Polski w oczach krajowych i zagranicznych inwestorów.

Koncern wnioskował o przedłużenie koncesji dla TVN7 już ponad rok temu i wciąż nie doczekał się decyzji. Nie znamy nawet przyczyn jej braku. Wielomiesięczna zwłoka to kolejna próba zakłócenia funkcjonowania amerykańskiej Grupy Discovery, właściciela stacji TVN. Dzieje się to w sytuacji, gdy nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, nazywana „Lex TVN”, została zawetowana przez Prezydenta RP a obowiązujące przepisy koncesyjne nie uległy żadnym zmianom.

Kanał TVN7 działa w Polsce od 20 lat i nie ma żadnych prawnych przesłanek, które kazałyby pozbawić go koncesji. Działania KRRiT to celowa dyskryminacja legalnie działającego przedsiębiorstwa, a także rażące przekroczenie kompetencji przez organ państwowy.

Przypominamy: Polskę obowiązują umowy handlowe z USA. Odmowa rekoncesji prowadzić będzie do wysokich odszkodowań, za które zapłaci Skarb Państwa, a w konsekwencji wszyscy polscy podatnicy.

Wzywamy KRRiT do uszanowania prawa i natychmiastowego przedłużenia koncesji dla TVN7.

Dokument – Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości – dostępny jest TUTAJ

Pozostałe Apele i Oświadczenia Rady Przedsiębiorczości TUTAJ

Więcej o Radzie Przedsiębiorczości TUTAJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.