Pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące sytuacji branży fitness

08.12.2020

Prezes KIG w liście do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego pisze o tragicznej sytuacji branży fitness, będącej konsekwencją zbyt rygorystycznego i uznaniowego podejścia władz do kwestii wprowadzania obostrzeń przy prowadzeniu działalności, w związku z COVID-19. Należy pamiętać, że restrykcje uderzają w podstawy polskich firm, stawiają pod znakiem zapytania ich przyszłość i powodują spadek dochodów wielu rodzin. To, co można zamrozić jedną decyzją, trudno będzie odbudować.

Czytaj więcej

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.