Prezes Krajowej Izby Gospodarczej wnioskuje do Ministra Infrastruktury o informacje w sprawie transportu ładunków na przejściach granicznych z Białorusią

10.11.2021

Krajowa Izba Gospodarcza, będąca największą organizacją zrzeszającą przedsiębiorców w Polsce, zwróciła się z wnioskiem do Ministra Infrastruktury – Andrzeja Adamczyka, o udzielenie informacji w sprawie aktualnych i przewidywanych w najbliższym czasie rozwiązaniach i warunkach wykonywania międzynarodowego transportu ładunków, tak samochodowego jak i kolejowego, na przejściach granicznych z Białorusią, w sytuacji gwałtowanie pogłębiającego się kryzysu migracyjnego na tej granicy, spowodowanego działaniami władz Republiki Białoruś.

 

 

Pismo Prezesa KIG do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.