Rada Przedsiębiorczości apeluje o niestosowanie tymczasowego aresztu wobec Prezesa Pracodawców RP Rafała Baniaka

03.02.2023

 

APEL RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI O NIESTOSOWANIE

TYMCZASOWEGO ARESZTU WOBEC

PREZESA PRACODAWCÓW RP RAFAŁA BANIAKA

Rada Przedsiębiorczości apeluje do Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach o niestosowanie wobec Prezesa Pracodawców RP, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego najcięższego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

Rafał Baniak pozostaje do pełnej dyspozycji wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Nie będzie uchylał się od udziału w czynnościach prowadzonych przez sąd, czy prokuraturę. Nie będzie w sposób bezprawny utrudniał postępowania i stawi się na każde wezwanie organów śledczych.

Prezes Pracodawców RP jest osobą publiczną, stojącą na czele jednej z największych organizacji skupiających pracodawców i przedsiębiorców w Polsce. Jako Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, od lat jest zaangażowany w prowadzenie dialogu, osiąganie konsensusu i porozumienia w ramach prac Rady Dialogu Społecznego i Pracodawców RP.

Chcemy podkreślić, że nie przesądzamy o winie Rafała Baniaka. Jednak uważamy, że stosowanie najostrzejszego środka w postaci aresztowania tymczasowego jest w tym przypadku nieuzasadnionym nadużywaniem środków przymusu.

Apelując o niestosowanie tak drastycznych środków pragniemy podkreślić, że otrzymaliśmy setki poręczeń osobistych od przedstawicieli świata kultury, mediów, biznesu i Kościoła, które mają gwarantować, że Rafał Baniak nie będzie w sposób bezprawny utrudniał postępowania i stawi się na każde wezwanie organów śledczych. Apele o niestosowanie przez organy ścigania tak dotkliwych środków wyrazili też m.in. partnerzy społeczni Rady Dialogu Społecznego, Rada Pracodawców RP oraz inne współpracujące z nami organizacje.

 


Pobierz Apel w formacie PDF >>> TUTAJ

Więcej na temat Rady Przedsiębiorczości >>> TUTAJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.