Stanowisko KIG w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

24.02.2022

Krajowa Izba Gospodarcza z ogromną obawą śledzi doniesienia z Ukrainy, której terytorium stało się obiektem ataku wojsk rosyjskich. Od wielu lat KIG wspierała rozwój współpracy pomiędzy naszymi krajami i była gorącym orędownikiem integracji europejskiej Ukrainy, wspierając jej starania
w tym zakresie. Dlatego z tym większym niepokojem i smutkiem obserwujemy, jak efekty tych starań są w brutalny sposób tłumione.

Środowisko przedsiębiorców Krajowej Izby Gospodarczej w tym dramatycznym momencie pragnie przede wszystkim wyrazić głęboką solidarność ze społeczeństwem Ukrainy, a w szczególności ze środowiskiem ukraińskich przedsiębiorców, z którymi przez wiele lat wspólnie pracowaliśmy nad pogłębianiem naszych dobrosąsiedzkich relacji gospodarczych. Chcemy również wyrazić naszą pełną gotowość do współdziałania z organami państwa i organizacjami pozarządowymi w rozwiązywaniu problemów będących następstwem sytuacji na Ukrainie.

Konflikt ten ma przede wszystkim wymiar ludzki i jesteśmy świadomi, że największe koszty kryzysu poniesie – i już ponosi – społeczeństwo Ukrainy.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że będzie miał on również poważne skutki gospodarcze – i to w wymiarze globalnym. Już teraz możemy obserwować poważny niepokój na światowych rynkach. Napaść na Ukrainę może skutkować długotrwałą destabilizacją globalnej gospodarki – w tym także polskiej.

Krajowa Izba Gospodarcza docenia podejmowane w ostatnim czasie działania, m.in. przez Rząd RP
i Prezydenta RP na arenie międzynarodowej, których celem było zapobieżenie wybuchowi konfliktu.
W związku z rozwojem sytuacji na Ukrainie środowisko przedsiębiorców Krajowej Izby Gospodarczej  liczy, że władze RP dalej w sposób konstruktywny i solidarnie z Ukrainą oraz innymi partnerami zagranicznymi uczestniczyć będą w inicjatywach mających na celu zakończenie konfliktu i przezwyciężenie jego skutków.

Apelujemy o podjęcie działań, które pozwolą zniwelować nieuniknione, negatywne skutki konfliktu dla polskiego społeczeństwa, naszej gospodarki i polskich przedsiębiorców. Wzywamy przede wszystkim do zawieszenia wewnętrznych sporów politycznych, które mogą tylko utrudnić podejmowanie decyzji w krytycznym momencie. Domagamy się również jak najszybszego zakończenia wszelkich sporów z Unią Europejską. To czas, gdy wszystkie kraje Wspólnoty powinny mówić jednym głosem, bo tylko jednomyślność oraz solidarność pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie kryzysowi, jaki wywołała agresja Rosji na Ukrainę.

Apelujemy również do Rządu RP o to, aby w najbliższych miesiącach szczególnie mocno zatroszczył się o zapewnienie poczucia stabilności prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Sytuacja przedsiębiorców jest już teraz bardzo trudna, także komplikowanie jej dodatkowymi obciążeniami wynikającymi m.in. z Polskiego Ładu może tylko pogłębić kryzys.

Chcielibyśmy zaapelować do polskich pracodawców i przedsiębiorców – wśród których wielu zatrudnia pracowników z Ukrainy albo współpracuje z ukraińskimi partnerami – o wyrozumiałość
i możliwie szeroką pomoc dla naszych ukraińskich przyjaciół w tym dramatycznym dla nich momencie.

 

Do pobrania: Stanowisko KIG w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. PDF

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.