Stanowisko KIG w sprawie przyspieszenia zielonej transformacji

11.03.2022

ZIELONA ENERGIA – ENERGIĄ WOLNOŚCI

10 DZIAŁAŃ NA JUŻ 

o zielonej transformacji

W opinii Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej, natychmiastowy zwrot ku zielonej energii jest dziś czymś więcej, niż postulatem klimatycznym. W kontekście napaści Rosji na Ukrainę jest to nasz moralny obowiązek a także jedyna droga do pełnego uniezależnienia się od reżimowych węglowodorów.  

Tę drogę obiera dziś Europa, o czym kategorycznie mówi Ursula van der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. To z jej ust padły słowa o ograniczeniu importu rosyjskiego gazu o dwie trzecie już w tym roku, zaprzestania wykorzystywania rosyjskich paliw kopalnych do 2027 r. i mocnego zwrotu w kierunku energii odnawialnej. Bezpieczeństwo energetyczne i niezależność od Rosji to jeden z głównych tematów szczytu Rady Europejskiej w Wersalu. 

Dlatego apelujemy do wszystkich polskich parlamentarzystów ze wszystkich partii politycznych o natychmiastowe usunięcie barier w rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii oraz usunięcie wszelkich innych przeszkód, które opóźniają reformę rynku energii w Polsce.  

Naszym zdaniem konieczne, ale i realne, jest osiągnięcie celu 80 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2035 r. Aby tak się stało, konieczne są już teraz zdecydowane i ambitne działania w zakresie OZE, efektywności energetycznej, magazynowania energii, rozwoju technologii wodorowych czy elektryfikacji transportu. 

Inwestycje w czyste technologie są obecnie finansowane głównie spoza centralnego budżetu. Ze strony państwa do dalszego rozwoju tego sektora potrzebne są przede wszystkim stabilne i zdecydowane ramy prawne, które dadzą inwestorom i instytucjom finansowym pewność i przewidywalność. Jednocześnie należy dążyć do zniesienia zbędnych ograniczeń i skrócenia długotrwałych procedur administracyjnych, które zwiększają koszty zielonej transformacji, wydłużają ich realizację na wiele lat bądź całkowicie ją blokują.  

 10 DZIAŁAŃ NA JUŻ TO:  

 1. Zniesienie ograniczeń lokalizacyjnych do budowy instalacji wykorzystujących energię słoneczną; 

 2. Likwidacja ograniczenia 10H dla wiatraków; 

 3. Zapewnienie prosumenckim i lokalnym magazynom energii wynagrodzenia za świadczone usługi sieciowe; 

 4. Zniesienie ograniczeń związanych z przyłączeniem OZE oraz magazynów energii wszelkiego typu (szczególnie wodorowych i jego pochodnych) do sieci energetycznej oraz za pomocą linii bezpośredniej; 

 5. Zmniejszenie opłat stałych związanych z przyłączeniem magazynów do sieci z uwagi na ich istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego 

 6. Jasne regulacje dotyczące działania i finansowania klastrów energii oraz dolin wodorowych; 

 7. Szybkie wdrożenie Konstytucji Wodorowej; 

 8. Przyspieszenie implementacji dyrektywy RED II; 

 9. Zorganizowanie aukcji na budowę magazynów energii i elektrolizerów  

 10. Zniesienie ograniczeń dla inwestycji w elektroenergetyczną linię bezpośrednią, cable pooling z magazynem energii i instalacje hybrydowych OZE 

 Putin i jego napaść na Ukrainę sprawiły, że obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Musimy natychmiast zatrzymać kupno śmiercionośnych surowców, przyspieszyć ścieżkę dekarbonizacji i zainwestować w odnawialne źródła.  

 

Czytaj także:

>>> Ekspert KIG o możliwych skutkach embarga na surowce energetyczne z Rosji

>>> Tomoho Umeda: Wojna wymusiła gwałtowne przyspieszenie i zwrot w energetyce

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.