Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19

21.01.2022

Po dwóch latach pandemii COVID-19, okresach dotkliwego ograniczenia działalności gospodarczej, przeznaczając miliardy złotych na ratowanie gospodarki i miejsc pracy, odnotowując zachorowania i zgony tysięcy Polaków, uzyskawszy dostęp do szczepionek, wciąż nie wypracowaliśmy w Polsce skutecznych rozwiązań przeciwdziałających rozpowszechnianiu się wirusa SAR-CoV-2


Polska doświadcza obecnie dramatycznych konsekwencji pandemii COVID-19, kolejna fala zachorowań i zgonów przetacza się przez kraj.

Zdecydowana większość państw rozwiniętych wprowadziła przepisy prawne, uzależniające dostęp do określonych obiektów od obowiązku zaszczepienia się, negatywnego wyniku testu czy posiadania statusu tzw. ozdrowieńca.

W Sejmie RP jest procedowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 dopuszczający weryfikację statusu zdrowotnego pracowników, osób współpracujących, świadczących działalność czy korzystających z usług przedsiębiorców. W praktyce przerzuca on jednak cały ciężar działań i odpowiedzialność w tym zakresie na pracodawców i przedsiębiorców, co nie powinno mieć miejsca.
Nadrzędnym celem polskiego państwa powinna być ochrona życia i zdrowia Polaków oraz gospodarki. Państwo powinno dysponować skutecznym instrumentem prawnym do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii. Postulujemy o wprowadzenie stosownych rozwiązań rekomendowanych przez Radę Medyczną, które pozwolą na weryfikację statusu zdrowotnego danej osoby, szczególnie w kontekście bezpośredniego dostępu do placówek publicznych, organów administracji, sądów, miejsc kultu czy nawet parlamentu. Oczekujemy większego zaangażowania szeroko pojętych instytucji państwa w działania antycovidowe.

Jeśli szybko nie wprowadzimy rozwiązań, które będą pomocne w walce z pandemią Covid-19, grożą nam dalszy niekontrolowany wzrost zakażeń, niepotrzebne zgony tysięcy Polaków i kosztowne lockdowny.

W sytuacji kolejnej fali zakażeń Covid-19 i trudnej sytuacji w ochronie zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa obywateli staje się priorytetem. Konieczne zatem jest wprowadzenie takich rozwiązań, które mogą być efektywne w walce z pandemią. Naszą główną troską jest uniknięcie wielu ofiar śmiertelnych, przepełnienia szpitali i ograniczania działalności gospodarczej.

Pobierz! Stanowisko Rady Przedsiębiorczości z dn. 21.01.2022
Więcej na temat Rady Przedsiębiorczości

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.